PTT NDHU-dcBm

最舊 最新

[公告] 下週時間

3 看板: Ndhu-dcbm 3留言 作者: himhim 2011-11-06 14:04

Fw: [大中盃]第一次領隊會議

- 看板: Ndhu-dcbm 作者: vibrato 2011-11-07 23:27

哈囉我是來自我介紹的

7 看板: Ndhu-dcbm 8留言 作者: oscan1234 2011-11-08 19:56

[閒聊]千呼萬喚始出來的隊聚

4 看板: Ndhu-dcbm 7留言 作者: thomas321 2011-11-27 19:16

Fw: [大中盃] 報名費相關事項

- 看板: Ndhu-dcbm 2留言 作者: vibrato 2011-11-28 21:09

[自介]

6 看板: Ndhu-dcbm 6留言 作者: double6 2011-12-01 00:37

[情報] 週末體訓time

3 看板: Ndhu-dcbm 5留言 作者: zephyr1991 2011-12-03 01:12

自介

5 看板: Ndhu-dcbm 6留言 作者: a8613787 2011-12-05 20:21

[閒聊] 關於場地

8 看板: Ndhu-dcbm 13留言 作者: thomas321 2011-12-05 21:20

[公告] 明天練球

3 看板: Ndhu-dcbm 3留言 作者: himhim 2011-12-08 22:49

[公告] 週一練球

3 看板: Ndhu-dcbm 5留言 作者: himhim 2011-12-11 23:54

[公告] 菜單

4 看板: Ndhu-dcbm 5留言 作者: himhim 2011-12-12 00:13

[請假] 嘴巴請假

1 看板: Ndhu-dcbm 2留言 作者: tzon14210602 2011-12-12 02:27

自介

4 看板: Ndhu-dcbm 4留言 作者: h551211 2011-12-12 13:06

請假

- 看板: Ndhu-dcbm 2留言 作者: a8613787 2011-12-12 15:55

[請假]

1 看板: Ndhu-dcbm 1留言 作者: keiwei 2011-12-12 18:20

請假

- 看板: Ndhu-dcbm 1留言 作者: h551211 2011-12-12 20:10

[請假] 補請假

- 看板: Ndhu-dcbm 作者: amor910 2011-12-13 10:11

[閒聊] 隊聚文與隊務相關文

2 看板: Ndhu-dcbm 2留言 作者: thomas321 2011-12-18 21:12