PTT Jing-Ru

最舊 最新

CD無外傷卻讀取不到

3 看板: Jing-ru 5留言 作者: silly1431 2016-08-02 00:42

[分享] 100人票選的靜茹最佳歌曲統計結果

12 看板: Jing-ru 13留言 作者: guand 2016-08-08 16:18

[心得] 你的名字是愛情演唱會台北站一周年

14 看板: Jing-ru 19留言 作者: stopfish 2016-10-02 23:58

[分享] 靜茹全新單曲-呵護

9 看板: Jing-ru 27留言 作者: a07280626 2016-10-09 12:09

[請益] 徵求 靜茹&情歌 禮盒版

- 看板: Jing-ru 作者: Carey2005 2017-04-11 20:48

[情報] 今天靜茹生日!!!

14 看板: Jing-ru 15留言 作者: september279 2017-06-16 15:44

[茹聞]

- 看板: Jing-ru 作者: pong1220 2017-06-23 16:57

[茹聞] 你的名字是愛情演唱會巡迴60場

4 看板: Jing-ru 5留言 作者: shooting 2017-06-25 18:44

[情報] 新歌新歌~~

25 看板: Jing-ru 32留言 作者: nk12914 2017-07-04 23:38

[分享] 如果有一天 (聯合報 / 祁立峰)

2 看板: Jing-ru 2留言 作者: swizzleyeh 2017-07-08 16:59

[茹聞] 新單曲「兩難」數位上架

20 看板: Jing-ru 40留言 作者: shooting 2017-09-29 19:42

[分享] KTV可以點到兩難與秘果了

10 看板: Jing-ru 24留言 作者: Yehsb 2017-12-04 18:13

[情報] 梁靜茹將登上夢想的聲音S2

17 看板: Jing-ru 29留言 作者: q85639 2017-12-10 13:08

[請益] 關於美麗人生專輯的慶功版

4 看板: Jing-ru 6留言 作者: rabbitpooh 2017-12-11 00:48