PTT Jing-Ru

最舊 ‹ 上頁 最新

我去吃冰遇到梁靜茹呢~~

84 看板: Jing-ru 2留言 作者: heavenwhite 2001-08-09 00:19

Re: 嗚~

84 看板: Jing-ru 2留言 作者: MayMV 2001-08-09 17:47

"如果有一天"入圍新加坡金曲獎

83 看板: Jing-ru 1留言 作者: ilulike 2001-08-10 09:59

Re: 你們覺ㄉ

83 看板: Jing-ru 1留言 作者: MOKEY 2001-08-11 02:34

[轉錄][投稿]梁靜茹 最想環遊的世界

83 看板: Jing-ru 110留言 作者: ilulike 2001-08-13 03:39

靜茹談網

83 看板: Jing-ru 作者: elmalin 2001-08-16 19:43

[轉錄]大眾排行榜(8/6~8/12)

83 看板: Jing-ru 作者: ilulike 2001-08-19 01:55

[轉錄]玫瑰排行榜 2001.08.06~2001.08.12

83 看板: Jing-ru 作者: ilulike 2001-08-19 01:55

[轉錄]玫瑰暢銷排行榜

83 看板: Jing-ru 作者: ilulike 2001-08-21 02:41

[轉錄]大眾排行榜

83 看板: Jing-ru 作者: ilulike 2001-08-21 02:44

星靜自然良的活動~

83 看板: Jing-ru 作者: caty221 2001-08-24 03:52

光良 梁靜茹情人節以聲相許

83 看板: Jing-ru 作者: jackie99 2001-08-24 16:48

Re: 請問一下 --- 勇氣

83 看板: Jing-ru 作者: yaayur 2001-08-30 20:38

[轉錄][投稿]梁靜茹 愛計較

83 看板: Jing-ru 作者: elmalin 2001-09-03 17:21

[轉錄][投稿]梁靜茹-最後

83 看板: Jing-ru 作者: elmalin 2001-09-03 17:22

點歌排行榜

83 看板: Jing-ru 作者: elmalin 2001-09-03 17:34

[轉錄]暑假銷售數字

83 看板: Jing-ru 作者: ilulike 2001-09-03 23:21

MUCH TV

83 看板: Jing-ru 作者: ilulike 2001-09-04 20:04
最舊 ‹ 上頁 最新