PTT Gossiping

最舊 最新

[問卦] 請幫忙鑑定阿偉的分數

- 看板: Gossiping 15留言 作者: gk524 2018-09-19 23:55

[問卦] 貓又妹妹是百合 在線等

4 看板: Gossiping 5留言 作者: ideso 2018-09-19 23:55

[問卦] 妹妹想跟我團圓?

1 看板: Gossiping 4留言 作者: cefywo 2018-09-19 23:56

[問卦] 下一台筆電買哪個牌子的好?

5 看板: Gossiping 18留言 作者: s87623 2018-09-19 23:56

Re: [問卦] 板上最近感覺很不一樣

2 看板: Gossiping 9留言 作者: husky5566 2018-09-19 23:57

[問卦] 門檻調高後吳祥輝的FB文都不見了????

236 看板: Gossiping 410留言 作者: zzing 2018-09-19 23:57

[新聞] 吳敦義談高雄一度哽咽 (圖)

-19 看板: Gossiping 33留言 作者: iam168888888 2018-09-19 23:59

[問卦] 白石 麻衣是不是愛情的邱比特

- 看板: Gossiping 11留言 作者: alan4ni 2018-09-19 23:59

Re: [問卦] 你會希望你家樓下開甚麼店?

1 看板: Gossiping 3留言 作者: sammoon 2018-09-19 23:59

[問卦] 快到0:00就很多廢文?

-1 看板: Gossiping 12留言 作者: wang1b 2018-09-19 23:59

[問卦] iPhone可以取代什麼?

8 看板: Gossiping 13留言 作者: awdxabc295 2018-09-20 00:00

[問卦] 雙人操是不是很讚

-1 看板: Gossiping 3留言 作者: lycs0908 2018-09-20 00:00

[問卦] 什麼人會雙主修

11 看板: Gossiping 42留言 作者: tyu4456 2018-09-20 00:01

[問卦] 覺青到亞馬遜叢林登山 腳受傷怎辦?

11 看板: Gossiping 16留言 作者: EOMing 2018-09-20 00:01