PTT XiangSheng

最舊 下頁 › 最新

[問題] 請問這是哪個表演的內容

2 看板: Xiangsheng 4留言 作者: miya26642839 2018-05-25 11:06

[問題] 再唱就掉腦袋了嘛 的梗

2 看板: Xiangsheng 6留言 作者: Elivanta 2018-06-05 11:16

[閒聊] 相聲有新人

10 看板: Xiangsheng 35留言 作者: sixx 2018-08-14 14:13

[情報]吳兆南大師過世

46 看板: Xiangsheng 51留言 作者: HAIWEI 2018-10-14 20:06

[新聞]摩洛哥「羊上樹」現象背後的秘密

1 看板: Xiangsheng 4留言 作者: tai0916 2018-10-15 21:15

[問題] 找相聲瓦舍的一個小段

4 看板: Xiangsheng 7留言 作者: jgjisnew 2018-10-22 12:06

有關護家盟的相聲

14 看板: Xiangsheng 20留言 作者: leejitsong 2018-10-30 18:48

[討論] 警察杯杯我的車牌咧(台北場)

15 看板: Xiangsheng 20留言 作者: rogelio 2019-01-13 00:36

#

15 看板: Xiangsheng 22留言 作者: bigred

[公告] 售 換 票文 集中置底 推文處理 Feb 2016

300 看板: Xiangsheng 403留言 作者: bigred 2016-02-27 18:37
最舊 下頁 › 最新