PTT Shouchun

最舊 下頁 › 最新

Re: 雙魚星座

評註:【本會創會理事長朱福龍老師評註】出處:中華民國象棋文化協會解答:1.俥七進三註1註1.如圖,這是一則紅方俥雙傌炮雙兵相與黑方雙車雙馬包三卒士對峙的精巧排局,圖形呈西洋星座之雙魚座圖騰,黑方雙車卒
- 看板: Shouchun 作者: aressai 2008-04-15 23:44

[轉錄][國慶] [自戰解說] 將帥 aressai 勝 將帥 sead …

作者:seadieman(江湖弈術家)看板:CCK-GENERAL標題:[國慶][自戰解說]將帥aressai勝將帥seadieman時間:ThuMay112:52:3020081.炮二平四卒7進12
1 看板: Shouchun 2留言 作者: aressai 2008-05-03 11:58

排局-壽

───────────────  黑方            ┌┬┬┬將┬┬┬┐ 紅 黑 ├┼兵碼士碼硨┼┤ ─ ─ ├┼┼┼象┼┼┼┤ 硨 車 ├┼┼兵兵兵┼┼┤ 
- 看板: Shouchun 作者: seadieman 2008-05-03 19:52

牌局-春

───────────────  黑方            ┌┬┬┬┬┬┬┬┐ 紅 黑 ├┼┼┼炮┼┼┼┤ ─ ─ ├┼兵士將士硨┼┤ 硨 車 ├┼┼炮卒碼┼┼┤ 
- 看板: Shouchun 作者: seadieman 2008-05-03 19:53

第一百十二回 救壽春于詮死節 取長城伯約鏖兵

第一百十二回 救壽春于詮死節 取長城伯約鏖兵 卻說司馬昭聞諸葛誕會合吳兵前來決戰,乃召散騎長史裴秀、黃門侍郎鐘會,商議破敵之策。鐘會曰:“吳兵之助諸葛誕,實為利也﹔以利誘之,則必勝矣。”昭從其言,遂
2 看板: Shouchun 3留言 作者: seadieman 2008-05-15 22:08

殘局

黑方    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ │ │ │\│/│ │ │ │起├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤觀 │ │ │ │/│\│ │ │ │手├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤棋
- 看板: Shouchun 作者: aressai 2008-08-29 10:26

殘局 石破天驚

黑方    ┌─┬─┬─士─將─┬─象─┬─車│ │ │ │\│/│ │ │ │起├─┼─┼─┼─士─┼─┼─兵─馬觀 │ │ │ │/│\│ │ │ │手├─┼─┼─┼─象─┼─┼─┼─┤棋
2 看板: Shouchun 3留言 作者: aressai 2008-08-30 00:50

殘局 黑桃方塊

黑方    ┌─┬─┬─士─將─馬─┬─┬─┐│ │ │ │\│/│ │ │ │起├─┼─┼─兵─馬─兵─┼─┼─┤觀 │ │ │ │/│\│ │ │ │手├─┼─┼─士─┼─硨─┼─┼─┤棋
- 看板: Shouchun 作者: aressai 2008-09-07 15:38

Re: 殘局 石破天驚

黑方    ┌─┬─┬─士─將─┬─象─┬─車│ │ │ │\│/│ │ │ │起├─┼─┼─┼─士─┼─┼─兵─馬觀 │ │ │ │/│\│ │ │ │手├─┼─┼─┼─象─┼─┼─┼─┤棋
- 看板: Shouchun 作者: aressai 2008-09-07 15:43

殘局 月上柳稍

黑方    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ │ │ │\│/│ │ │ │起├─┼─炮─包─士─┼─┼─┼─┤觀 │ │ │ │/│\│ │ │ │手├─┼─┼─將─┼─炮─┼─┼─┤棋
- 看板: Shouchun 作者: aressai 2008-09-12 13:33

中秋節快樂

祝大家中秋節快樂沒辦法賞月送大家一個圓圓的月亮--◆From:125.232.132.37推GoodbyePeter09/1812:43
1 看板: Shouchun 1留言 作者: aressai 2008-09-14 17:24

Re: 殘局 黑桃方塊

黑方    ┌─┬─┬─士─將─馬─┬─┬─┐│ │ │ │\│/│ │ │ │起├─┼─┼─兵─馬─兵─┼─┼─┤觀 │ │ │ │/│\│ │ │ │手├─┼─┼─士─┼─硨─┼─┼─┤棋
- 看板: Shouchun 作者: aressai 2008-10-12 11:17

Re: 殘局 月上柳稍

黑方    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ │ │ │\│/│ │ │ │起├─┼─炮─包─士─┼─┼─┼─┤觀 │ │ │ │/│\│ │ │ │手├─┼─┼─將─┼─炮─┼─┼─┤棋
- 看板: Shouchun 作者: aressai 2008-10-12 11:18

[殘局] 等著逼人

黑方┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ │ │ │\│/│ │ │ │起├─┼─┼─┼─包─┼─兵─┼─┤觀│ │ │ │/│\│ │ │ │手├─┼─┼─將─象─┼─┼─┼─┤棋│ │ │ │ │
2 看板: Shouchun 2留言 作者: aressai 2008-10-22 14:15

[殘局] 伏兵待命

黑方┌─┬─┬─士─將─┬─象─┬─┐│ │ │ │\│/│ │ │ │起├─┼─┼─┼─士─車─兵─┼─┤觀│ │ │ │/│\│ │ │ │手├─┼─┼─┼─┼─兵─┼─┼─象棋│ │ │ │ │
3 看板: Shouchun 3留言 作者: aressai 2008-10-22 14:20

Re: [殘局] 等著逼人

1.兵六進一將4退12.兵六進一將4退13.兵六進一將4平54.兵六平五將5進1(第4步如改走炮七進三卒5平45.帥六進一馬5退46.士四退五車6平4(如第6步改兵三平四則車6平4再車7平5絕殺)7.
1 看板: Shouchun 1留言 作者: terrymoa 2008-12-03 03:11

新年快樂

祝大家新年快樂!!--◆From:125.232.143.183→capslook121801/0713:26→ythsu110601/1114:08
- 看板: Shouchun 2留言 作者: aressai 2009-01-03 23:58

[殘局] 路隔星河

黑方車─┬─┬─士─將─士─┬─┬─┐│ │ │ │\│/│ │ │ │起├─┼─┼─兵─┼─┼─┼─┼─┤觀│ │ │ │/│\│ │ │ │手├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─俥棋│ │ │ │ │
1 看板: Shouchun 2留言 作者: aressai 2009-02-06 10:42

[入城] 彼得從山寨進入壽春

──────────────────────────《☆將帥帝聯─壽春城☆》─◢◢██☆███◣◣成立時間:2007年4月13日◥█☆████◤▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃◢◣██
2 看板: Shouchun 4留言 作者: GoodbyePeter 2009-05-10 11:27

暗棋

最近迷上下暗棋可是勝率還不到五成希望可以在進步--◆From:118.168.173.250
- 看板: Shouchun 作者: seadieman 2014-02-20 00:47

[公告] 壽春城民介紹

城主太守:aressai小蟻雄兵:seadieman文官御史大夫:twdog武官軍機太尉:Fbi1征東將軍:squirrel1085征西將軍:playboyer驃騎將軍:paino--◆From:22
1 看板: Shouchun 1留言 作者: seadieman 2007-05-11 22:36

[情報] 正在享受壽春美食的棋僮

doveee(5/20powerisyours)fatcathero(5/16aressai)Divine723(5/12seadieman)注:有變動時當日更新有錯請隨時指正並煩請板主置底--╔══
- 看板: Shouchun 作者: twdog 2007-05-27 00:15
最舊 下頁 › 最新