PTT NTHU_HIS99

最舊 ‹ 上頁 下頁 › 最新

[公告] 新版成立 【 NTHU_HIS99 】

- 看板: Nthu_his99 作者: GreyBear 2011-05-28 00:11

[心得] 耶開版了,大家快來報到!!!

5 看板: Nthu_his99 6留言 作者: aa3ch 2011-05-28 00:15

[公告] 大家快來回ID對照表!!

- 看板: Nthu_his99 作者: aa3ch 2011-05-28 00:29

路過幫賀開板

- 看板: Nthu_his99 作者: O800092000 2011-05-28 13:42

Re: [公告] 大家快來回ID對照表!!

2 看板: Nthu_his99 3留言 作者: tali 2011-05-31 07:57

[課業] 下個學期的課表出爐囉!

2 看板: Nthu_his99 3留言 作者: aa3ch 2011-06-03 18:37

[轉錄][資訊] 所務會議事項

2 看板: Nthu_his99 7留言 作者: tali 2011-06-08 20:27

[轉錄][資訊] 中文全字庫

5 看板: Nthu_his99 作者: aa3ch 2011-06-13 12:16

[閒聊] 交大機車道封閉囉

- 看板: Nthu_his99 作者: aa3ch 2011-06-14 18:52

[認真] 關於6/30新生座談

- 看板: Nthu_his99 作者: ModestLee 2011-06-18 23:26

馬雅貞老師增開課

1 看板: Nthu_his99 3留言 作者: ModestLee 2011-09-13 22:45

[認真] 轉貼9/14所務會議

2 看板: Nthu_his99 3留言 作者: tali 2011-09-15 01:02

Fw: [情報] 聖誕交換禮物啪踢

- 看板: Nthu_his99 作者: Lorenzia 2011-12-16 02:16

[閒聊] 這版標有在煩啊W

1 看板: Nthu_his99 1留言 作者: tali 2013-09-23 00:58

學日文

- 看板: Nthu_his99 作者: Mancur 2014-09-26 00:38
最舊 ‹ 上頁 下頁 › 最新