PTT NDHU-dcTT

最舊 ‹ 上頁 下頁 › 最新

[閒聊] 2/20~2/24賽前加練

2 看板: Ndhu-dctt 2留言 2012-02-19 22:21

Fw: [資訊] 大中盃 預算表

1 看板: Ndhu-dctt 3留言 2012-02-21 00:26

[閒聊] 2/22打球否?

2 看板: Ndhu-dctt 2留言 2012-02-21 23:31

[閒聊] 2/23星期四的練習時間

1 看板: Ndhu-dctt 1留言 2012-02-21 23:33

Re: 大中盃提醒 (更新)

1 看板: Ndhu-dctt 1留言 2012-02-22 07:50

[討論] 買球?

3 看板: Ndhu-dctt 3留言 2012-02-23 23:13

[費用]大中盃費用明細

5 看板: Ndhu-dctt 6留言 2012-02-26 23:41

[感謝]比賽的各位

1 看板: Ndhu-dctt 3留言 2012-02-26 23:53

[閒聊] 關於大中盃

- 看板: Ndhu-dctt 2012-02-27 01:25

[閒聊] 練習球目前數量

1 看板: Ndhu-dctt 2留言 2012-02-28 10:14

[討論] 3/1(四)打球乎?

2 看板: Ndhu-dctt 2留言 2012-02-29 21:17

星期四要不要去門諾壽豐院區打球阿

2 看板: Ndhu-dctt 3留言 2012-03-20 23:54

[閒聊] 運動唄!

2 看板: Ndhu-dctt 3留言 2012-03-28 23:25

[情報] 本屆老馬盃開始報名啦!

2 看板: Ndhu-dctt 3留言 2013-02-21 20:33
最舊 ‹ 上頁 下頁 › 最新