PTT NDHU-ChVB

最舊 下頁 › 最新

請假

- 看板: Ndhu-chvb 作者: spare1586 2012-05-07 00:57

[公告] 5/7.5/8.5/9練球

- 看板: Ndhu-chvb 作者: wyes4141 2012-05-07 02:19

(晚到)

- 看板: Ndhu-chvb 作者: BigWen 2012-05-09 08:44

[公告] 明日無賽程

- 看板: Ndhu-chvb 作者: wyes4141 2012-05-12 00:36

[請假]

- 看板: Ndhu-chvb 作者: jy15284cool 2012-05-14 10:16

[閒聊] 請假

- 看板: Ndhu-chvb 作者: ice100 2012-05-17 22:14

[請假]

- 看板: Ndhu-chvb 作者: yi82781 2012-05-18 14:25

[公告] 明日比賽

- 看板: Ndhu-chvb 作者: wyes4141 2012-05-18 16:51

[請假]

- 看板: Ndhu-chvb 作者: jy15284cool 2012-05-24 17:28

[請假] 5/26(六)練球

1 看板: Ndhu-chvb 1留言 作者: layneboo 2012-05-24 17:40

[閒聊] 請假

- 看板: Ndhu-chvb 作者: patty12346 2012-05-24 17:43

[系學會] 系隊補助來囉~~~

- 看板: Ndhu-chvb 作者: ice100 2012-05-25 22:24

[請假]

- 看板: Ndhu-chvb 作者: odry 2012-05-29 00:50

[閒聊] 系隊補助時間更改

- 看板: Ndhu-chvb 作者: ice100 2012-05-30 17:49

[請假]

- 看板: Ndhu-chvb 作者: welldot 2012-06-01 18:21

[請假]

- 看板: Ndhu-chvb 作者: ice100 2012-06-04 23:37

[情報] 運動

- 看板: Ndhu-chvb 作者: chrisyuu 2012-08-04 00:34

[請假]9/20晚到

- 看板: Ndhu-chvb 作者: welldot 2012-09-18 21:47

探險

- 看板: Ndhu-chvb 作者: fir132435 2018-12-10 07:32

[公告] 背號對照表與基本動作教學

6 看板: Ndhu-chvb 8留言 作者: wyes4141 2010-10-14 19:53

[討論] 搶場系統

- 看板: Ndhu-chvb 作者: wyes4141 2010-12-06 22:27

[討論] 隊務

2 看板: Ndhu-chvb 2留言 作者: patty12346 2011-10-20 23:29

[閒聊] 最新的ID對照表!!!!!!!!!

4 看板: Ndhu-chvb 7留言 作者: ice100 2011-11-08 21:50

[討論] 請假/晚到 規範

5 看板: Ndhu-chvb 8留言 作者: mangerKaKa 2011-11-16 19:02
最舊 下頁 › 最新