PTT NCCULabor90

最舊 下頁 › 最新

#

壹、2011海峽兩岸青年CEO創新創業參訪團:2011/7/6-7/14北京、大連事業的成敗,最關鍵的是領導者的預見能力!兩岸經貿交流飛速的今日,當大眾一窩蜂投注於滬、杭、粵的發展紅海時,具領導長才,
- 看板: Ncculabor90 作者: ace5

[情報] 社團、公司成發、迎新、送舊的好選擇

YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
- 看板: Ncculabor90 作者: UweYang 2016-07-11 03:00
最舊 下頁 › 最新