PTT NCCU_GPHOTO

最舊 下頁 › 最新

Re: [開會] 開會囉!

- 看板: Nccu_gphoto 作者: sillygirl828 2011-05-31 22:53

Re: [開會] 開會囉!

- 看板: Nccu_gphoto 作者: yp0331 2011-05-31 23:50

Re: [開會] 開會囉!

- 看板: Nccu_gphoto 2留言 作者: pinkday77 2011-06-01 00:47

Re: [開會] 開會囉!

- 看板: Nccu_gphoto 作者: jack925 2011-06-01 01:42

Re: [開會] 開會囉!

- 看板: Nccu_gphoto 作者: kevin78118 2011-06-01 09:57

Re: [開會] 開會囉!

- 看板: Nccu_gphoto 作者: s850319 2011-06-01 10:30

Re: [開會] 開會囉!

- 看板: Nccu_gphoto 作者: realidise 2011-06-01 12:52

Re: [開會] 開會囉!

哈囉想問問大家中午有空的時間要開會決定團照夾格式、版面配置及暑假參訪等等事項。我是誰6/2(四)6/3(五)6/6(一)6/7(二)6/8(三)6/9(四)6/10(五)午晚午晚午晚午晚午晚午晚午晚駿
1 看板: Nccu_gphoto 1留言 作者: h11016 2011-06-01 15:12

Re: [開會] 開會囉!

- 看板: Nccu_gphoto 作者: cory103013 2011-06-01 15:40

[轉錄][徵才] CANBros打造你的操盤人生!

………………………………………………………………………▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌………………………………………………………………………◢◣◢◣◣◣◣◣█◥◤◤▄▄▄◣█◥◥▄◥◤▄◥◤▄◥?▄
- 看板: Nccu_gphoto 作者: hawk1002 2011-06-01 21:20

[開會] 下星期開會

統計人數結果,下星期三人數最多那就把開會時間訂在下星期三(6/8)中午12點10分吧!!地點在行大前面邊共進午餐邊討論吧!--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc)◆From:61.57.139.10
3 看板: Nccu_gphoto 5留言 作者: h11016 2011-06-02 10:34
最舊 下頁 › 最新