PTT NCCU00_RU-C

最舊 下頁 › 最新

Re: [閒聊]我來啦!

- 看板: Nccu00_ru-c 作者: cmo 2006-07-25 23:10

Re: [閒聊]我來啦!

- 看板: Nccu00_ru-c 作者: estudiante 2006-08-04 21:55

hello, 87年入學又休學的俊賢

- 看板: Nccu00_ru-c 作者: mutinous 2006-09-07 12:40

[公告] 有人要學俄語嗎?

- 看板: Nccu00_ru-c 1留言 作者: maxlaw 2007-10-27 20:32

Re: [自介]各位斯文系的學長學姐好!

1 看板: Nccu00_ru-c 3留言 作者: Bigjapon 2008-03-26 10:36

[閒聊] 畢業18年..可怕喔

- 看板: Nccu00_ru-c 作者: juiyihsu 2008-04-11 17:38

Re: [閒聊] 畢業18年..可怕喔

3 看板: Nccu00_ru-c 3留言 作者: yana 2008-09-21 18:49

[情報]俄文語言交換

3 看板: Nccu00_ru-c 3留言 作者: seventy77 2009-01-08 21:51

Re: [閒聊] 畢業18年..可怕喔

14 看板: Nccu00_ru-c 47留言 作者: raphaella 2009-06-29 12:46

[問題] 有留俄獎學金嗎?

1 看板: Nccu00_ru-c 3留言 作者: bx5566 2009-10-07 18:39

[買賣]出售多本俄文參考書

2 看板: Nccu00_ru-c 4留言 作者: nomore 2010-05-17 22:38

#

- 看板: Nccu00_ru-c 作者: yianhsu

徵求俄語人才

- 看板: Nccu00_ru-c 作者: kindregarder 2015-07-29 15:10
最舊 下頁 › 最新