PTT nb-shopping

最舊 下頁 › 最新

[徵/台北] 壞掉的筆電

- 看板: Nb-shopping 作者: FISHLILY 2019-03-19 15:56

[賣/高雄] Lenovo Y520 雲林台北

- 看板: Nb-shopping 作者: tom410525 2019-03-19 15:57

[徵/台北] surface pro 4、5、6

- 看板: Nb-shopping 作者: eulbXD 2019-03-19 16:59

[選購] 15吋輕薄筆電 coding+遊戲

1 看板: Nb-shopping 作者: JcXGTcW 2019-03-19 17:07

#

38 看板: Nb-shopping 89留言 作者: dhzzzj

[公告] 非整台筆電買賣 零件區請於此PO

779 看板: Nb-shopping 1207留言 作者: dhzzzj 2017-11-12 20:31

[詢價] 未買卻想知道報價(基礎概念)

1178 看板: Nb-shopping 1454留言 作者: dhzzzj 2014-07-22 01:35
最舊 下頁 › 最新