PTT JimmyLin

最舊 下頁 › 最新

[情報] 3/14第二波《在我眼中開出玫瑰》首播

2 看板: Jimmylin 1圖 3留言 作者: mittzs 2018-03-13 20:54

[情報] 4/9第三波主打-我的驕傲

第三波主打-我的驕傲https://www.kkbox.com/tw/tc/song/87Kl900w4QJ4ZHtm3Htm30X4-index.htmlhttps://i.imgur.com/GH
- 看板: Jimmylin 1圖 作者: jj10150 2018-04-09 09:51

[閒聊]林志穎穎友後援會

林志穎穎友後援會台灣歌迷成立的粉絲專頁https://www.facebook.com/jimmylinfans--※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc),來自:61.230.167.177※文章網址
1 看板: Jimmylin 1留言 作者: janet1 2018-04-11 22:31
最舊 下頁 › 最新