PTT Jeff

最舊 下頁 › 最新

[新聞] 張信哲新巡演 萬張門票秒殺

- 看板: Jeff 作者: neihu 2018-09-03 10:44

[閒聊] 2019小巨蛋演唱會12/7中午開賣

7 看板: Jeff 9留言 作者: gambol 2018-12-06 01:30

(長期徵換票) 4/6未來式 6張連號換票(特一)

21 看板: Jeff 22留言 作者: tiana8873 2018-12-07 15:52

出售-2005南京演唱會週邊商品

- 看板: Jeff 作者: tree8 2019-01-05 10:58

[轉讓] 4/6 張信哲演唱會

- 看板: Jeff 作者: nekof60129 2019-03-06 01:46

售票 小巨蛋未來式演唱會 已售出

- 看板: Jeff 作者: anct60509 2019-03-22 20:07

售票 2019/4/6 小巨蛋演唱會 賠售~

- 看板: Jeff 作者: t123c 2019-03-23 11:13

賠售 4/6 小巨蛋演唱會門票

- 看板: Jeff 作者: t123c 2019-03-30 11:39

售票 4/6未來式演唱會 1800元一張

- 看板: Jeff 作者: mitsue 2019-04-04 02:15

[問題] 所以今天都是新歌嗎?

14 看板: Jeff 32留言 作者: sentaifans 2019-04-06 20:11

2019/4/6 台北小巨蛋演唱會 歌單

36 看板: Jeff 52留言 作者: yashirobbs 2019-04-06 22:50

[心得] 未來式小巨蛋站 簡易心得

7 看板: Jeff 11留言 作者: tiana8873 2019-04-07 02:33

[心得] 2019未來式台北小巨蛋演唱會

5 看板: Jeff 8留言 作者: Aox 2019-04-07 21:12

[心得] 2019,未來是張信哲的未來式

6 看板: Jeff 13留言 作者: kenalice 2019-04-11 23:31

[訃聞] 阿哲哥的父親過世 (FB)

2 看板: Jeff 8留言 作者: MisaTanaca 2019-04-18 11:46

[情報] 張信哲最新行程 (更新2013/01/18)

6 看板: Jeff 6留言 作者: astralbody 2012-12-27 23:25
最舊 下頁 › 最新