PTT BVB_09

最舊 下頁 › 最新

[情報] 官宣 正式向巴薩買斷Paco Alcácer

1 看板: Bvb_09 3留言 作者: Gbpogqa 2018-11-23 22:46

[討論] 聯賽 vs FSV Mainz 05

23 看板: Bvb_09 40留言 作者: Msapiens 2018-11-24 21:57

[0:0] 歐冠 vs Club Brugge (H)

3 看板: Bvb_09 5留言 作者: Msapiens 2018-11-29 06:59

[討論] 聯賽 vs Sports Club Freiburg

13 看板: Bvb_09 41留言 作者: Msapiens 2018-12-01 21:43

[討論] 魯爾德比!

34 看板: Bvb_09 51留言 作者: Msapiens 2018-12-08 21:57

[討論] 聯賽 vs SV Werder Bremen

9 看板: Bvb_09 15留言 作者: Msapiens 2018-12-16 01:17

[討論] 2018-19 UEFA Champions League 16強抽籤

3 看板: Bvb_09 3留言 作者: Msapiens 2018-12-17 14:19

聯賽 vs Dusseldorf (A)

4 看板: Bvb_09 8留言 作者: savvyhenry 2018-12-19 11:24

[Live] 聯賽-主場迎戰門興

22 看板: Bvb_09 48留言 作者: Gbpogqa 2018-12-22 02:41

[情報] Pulisic夏天離隊 轉會至切爾西

9 看板: Bvb_09 17留言 作者: yijuan 2019-01-02 17:36

[情報] 官宣Leonardo Balerdi來了!

2 看板: Bvb_09 4留言 作者: Gbpogqa 2019-01-15 00:03

[Live]

25 看板: Bvb_09 73留言 作者: Gbpogqa 2019-01-20 00:58

[Live] 聯賽-vs 文達不萊梅

1 看板: Bvb_09 1留言 作者: Gbpogqa

[公告] 暫行板規

4 看板: Bvb_09 9留言 作者: bell 2013-05-11 18:49

[公告] 自介格式

- 看板: Bvb_09 作者: bell 2013-05-11 19:01

#

13 看板: Bvb_09 20留言 作者: Gbpogqa

[情報] 2017-18賽季賽程表

5 看板: Bvb_09 7留言 作者: Pulisic 2017-08-03 02:45
最舊 下頁 › 最新