PTT Ayu

最舊 下頁 › 最新

[閒聊] 20年的嗓音

22 看板: Ayu 29留言 作者: viter8250 2018-12-10 23:39

[心得] TOURLBE 12/7神戶場

12 看板: Ayu 16留言 作者: fatfather 2018-12-14 02:13

出售ayu的日本場刊

- 看板: Ayu 2留言 作者: queenohipop 2018-12-14 16:48

[徵求] TROUBLE TOUR 2/7東京場門票2張

5 看板: Ayu 8留言 作者: afubo 2018-12-15 16:41

[20年] 這是一封給妳的信

9 看板: Ayu 11留言 作者: hisayoshi 2018-12-22 03:51

濱崎步爆母子戀!同視角IG照露餡了

8 看板: Ayu 14留言 作者: Hermesnavy 2018-12-24 21:54

[情報] Trouble Tour追加周邊

3 看板: Ayu 4留言 作者: mirror0527 2018-12-25 00:56

[問題] 請問有出2016年12月31日的演唱會DVD嗎

1 看板: Ayu 2留言 作者: g705092002 2018-12-26 20:47

[贈送] 幾張台版海報

- 看板: Ayu 作者: kxha 2018-12-27 16:29

[情報] Ameba TV現場直播跨年演唱會

114 看板: Ayu 143留言 作者: grandpa 2018-12-28 13:26

[心得] Trouble Tour 12/22.23京都場

6 看板: Ayu 9留言 作者: mirror0527 2018-12-29 23:37

[情報] ayumi hamasaki 21st anniversary

14 看板: Ayu 19留言 作者: mirror0527 2018-12-31 17:00

Re: [情報] ayumi hamasaki 21st anniversary

10 看板: Ayu 13留言 作者: hisayoshi 2018-12-31 19:35

[心得] 「A Song for XX」聽後感

14 看板: Ayu 18留言 作者: Dornan 2019-01-01 17:35

Re: [心得] 「A Song for XX」聽後感

3 看板: Ayu 11留言 作者: jazzyfufu 2019-01-01 23:23

Re: [心得] Trouble Tour 12/22.23京都場

5 看板: Ayu 5留言 作者: mirror0527 2019-01-04 01:38

[情報] TROUBLE台壓版CD+DVD雙版本 9/28發行

47 看板: Ayu 77留言 作者: JasonC1985 2018-09-12 19:52

[情報] LIVE TOUR ~TROUBLE~ 2018-2019 A

54 看板: Ayu 110留言 作者: yeanla 2018-07-22 19:08
最舊 下頁 › 最新