PTT yuchiafu 的全部 27 篇文章

[新聞]3/17薇爾德‧弗朗與TPYO

- 看板: Violin 作者: yuchiafu 2008-02-18 23:42

[情報] 3/17薇爾德‧弗朗與TPYO

- 看板: Muyaviolin 作者: yuchiafu 2008-02-18 23:32

[情報] 3/17薇爾德‧弗朗與TPYO

- 看板: Orchestra 作者: yuchiafu 2008-02-18 23:31

早上起來選課

1 看板: T108 1留言 作者: yuchiafu 2007-01-03 07:54

[問題] 爵士譜要去哪裡買阿

2 看板: Jazz 2留言 作者: yuchiafu 2006-06-15 02:03

[問題] 為什麼我的電腦用新注音...

1 看板: Ime 1留言 作者: yuchiafu 2006-04-07 12:36

Re: 請問現在台北班?

- 看板: Wu-ya 作者: yuchiafu 2005-10-10 01:42

[閒聊] 這邊好冷

- 看板: Liu-yi 作者: yuchiafu 2005-10-07 22:13

Re: 請問現在台北班?

1 看板: Wu-ya 1留言 作者: yuchiafu 2005-10-04 22:03

請問現在台北班?

2 看板: Wu-ya 2留言 作者: yuchiafu 2005-10-02 19:45

[問題] 台北班哪時候開課啊?

- 看板: Wu-ya 1留言 作者: yuchiafu 2005-09-10 12:40

[問題] 每週的模考?!

1 看板: Liu-yi 1留言 作者: yuchiafu 2005-08-08 02:01

[問題] 請問陳興老師..

1 看板: Chen-hsing 2留言 作者: yuchiafu 2005-07-15 00:20

[問題] 吳岳國文有出..

2 看板: Wu-ya 3留言 作者: yuchiafu 2005-07-15 00:12

[請問] 真的有洗經驗值這種東西嗎?

5 看板: Crazyarcade 6留言 作者: yuchiafu 2005-05-30 00:44

Re: [請益] 關於小提琴的構造

- 看板: Violin 1留言 作者: yuchiafu 2005-05-30 00:36

[問題] 有誰知道台北本部暑假有什麼班別?

1 看板: Wu-ya 1留言 作者: yuchiafu 2005-05-30 00:32

[心得] 調課心情

2 看板: Wu-ya 3留言 作者: yuchiafu 2005-05-28 02:31

[離題] 難難難~

5 看板: Crazyarcade 8留言 作者: yuchiafu 2005-05-28 02:24

[問題] 台北的爵士pub

4 看板: Jazz 5留言 作者: yuchiafu 2005-05-28 02:19

Re: [問題] 鬼來電

- 看板: Score 作者: yuchiafu 2005-05-08 22:42

[請益] 有誰知道俄羅斯Vitas這位歌手嗎?

4 看板: Altmusic 5留言 作者: yuchiafu 2005-05-08 19:55

以上為 yuchiafu 的文章