PTT xuein 的全部 480 篇文章

[新聞] 挑戰者又+1!批館長「台獨份子」 陸拳

179 看板: Gossiping 419留言 作者: xuein 2019-07-13 19:09

[新聞] 男殺女友「吊扇掛屍」!學生入住凶宅

23 看板: Marvel 49留言 作者: xuein 2019-07-13 18:59

[請益] TT1069是不是只能歌功頌德反同團體?

13 看板: Gay 31留言 作者: xuein 2019-07-10 06:42

[新聞] 《罷韓30行動》正式啟動 2大超商就搞定

147 看板: Gossiping 239留言 作者: xuein 2019-06-27 14:18

[新聞] 他看完A片推倒母:好久沒那個很想要!

1 看板: Sex 58留言 作者: xuein 2019-06-23 08:26

[新聞] 門踹太快!偷腥夫還沒射... 人妻捉姦失

5 看板: Sex 17留言 作者: xuein 2019-06-22 20:47

以上為 xuein 的文章