PTT wale1128 的全部 288 篇文章

[問卦] 在半夜吃燒臘燒肉飯的人多嗎?

7 看板: Gossiping 33留言 作者: wale1128 2019-03-19 01:51

Re: [問卦] 國中露營有什麼回憶嗎

2 看板: Gossiping 10留言 作者: wale1128 2019-03-14 15:01

Re: [討論] 學校宿舍怎麼打手槍

1 看板: Sex 2留言 作者: wale1128 2019-03-11 16:45

[問卦] 知道地窖這個網站大概幾歲呀?

9 看板: Gossiping 18留言 作者: wale1128 2019-03-11 12:14

Re: [問卦] 都2019年了還有人戴手錶出門?

5 看板: Gossiping 10留言 作者: wale1128 2019-02-26 16:44

[問卦] 大家去鼎泰豐會怎麼點呀~?

-1 看板: Gossiping 13留言 作者: wale1128 2019-02-26 13:32

[問卦] 有沒有現在台灣樂團的八卦?

8 看板: Gossiping 15留言 作者: wale1128 2019-02-23 00:58

[問題] MX5021可以換什麼喇叭?

7 看板: Audiophile 17留言 作者: wale1128 2019-02-19 21:38

[心得] KARIMOKU 60 K chair

8 看板: Livinggoods 20留言 作者: wale1128 2019-02-19 16:48

[問題] 有推薦的搬家公司嗎?

3 看板: Tucheng 5留言 作者: wale1128 2019-02-09 01:48

Re: [問卦] 安卓好用嗎?

-1 看板: Gossiping 7留言 作者: wale1128 2019-01-31 01:44

[徵求] 租屋 一房一廳一衛浴

- 看板: Tucheng 作者: wale1128 2019-01-20 02:15

[賣錶] CASIO 槍魚 MDV-106-1A遠洋漁船要入港了

6 看板: Watch 8留言 作者: wale1128 2019-01-09 12:02

[賣錶] CASIO 槍魚 MDV-106-1A遠洋漁船要入港了

13 看板: Watch 25留言 作者: wale1128 2018-12-10 15:41

Re: 神一件fleece外套

9 看板: Street_style 16留言 作者: wale1128 2018-12-10 14:21

[賣錶] CASIO 槍魚 MDV-106-1A遠洋漁船要入港了

6 看板: Watch 11留言 作者: wale1128 2018-12-02 12:19

[賣錶] CASIO 槍魚 MDV-106-1A遠洋漁船要入港了

14 看板: Watch 23留言 作者: wale1128 2018-11-19 23:57

Re: [閒聊] Iphone轉華為mate10兩日心得

15 看板: Mobilecomm 47留言 作者: wale1128 2018-11-13 14:05

[賣錶] CASIO 槍魚 MDV-106-1A 遠洋漁船開船了

15 看板: Watch 18留言 作者: wale1128 2018-11-08 00:21

[問卦] 有沒有林口霧散了 人來了的八卦

6 看板: Gossiping 17留言 作者: wale1128 2018-11-03 19:28

[賣錶] CASIO 槍魚 MDV-106-1A

44 看板: Watch 62留言 作者: wale1128 2018-10-28 00:53

[問卦] 剛剛是不是有跳電呀

-1 看板: Gossiping 5留言 作者: wale1128 2018-09-22 00:31

[問卦] 剛剛有地震嗎?

10 看板: Gossiping 32留言 作者: wale1128 2018-09-17 01:19

以上為 wale1128 的文章