PTT tsukiyomi157 的全部 510 篇文章

[問卦] 愛因斯坦用哪裡坦?

1 看板: Gossiping 11留言 作者: tsukiyomi157 2018-10-17 23:44

[問卦] 欸!發文破500了是不是很牛逼?

-9 看板: Gossiping 12留言 作者: tsukiyomi157 2018-10-13 20:18

[問卦]欸欸欸欸欸!快放學了!!!!!

-18 看板: Gossiping 23留言 作者: tsukiyomi157 2018-10-12 16:48

[問卦] 為什麼滷味隨便夾就破百?

8 看板: Gossiping 29留言 作者: tsukiyomi157 2018-10-06 20:10

[問卦] 女生問我她有多可愛該怎麼回?

1 看板: Gossiping 15留言 作者: tsukiyomi157 2018-10-04 23:49

[問卦] 歪??還有兩天就國慶日了♥!!

-19 看板: Gossiping 32留言 作者: tsukiyomi157 2018-09-29 10:27

老師太正害人家上課無法專心!?

-21 看板: Gossiping 34留言 作者: tsukiyomi157 2018-09-21 10:36

[問卦] 香蕉產季同事逼我吃香蕉>_<?

2 看板: Gossiping 18留言 作者: tsukiyomi157 2018-09-19 19:11

[問卦] 本帥發現調700後兇宅變少了!!!!!!!!?

-69 看板: Gossiping 93留言 作者: tsukiyomi157 2018-09-17 22:12

[問卦] 唷呼!下午沒課要幹嘛^^♥

4 看板: Gossiping 16留言 作者: tsukiyomi157 2018-09-17 09:12

[閒聊] 為什麼砂糖不會被抓走啊

16 看板: C_chat 40留言 作者: tsukiyomi157 2018-09-10 17:58

[問卦] 早八通識隔壁正妹內褲外露?

-17 看板: Gossiping 33留言 作者: tsukiyomi157 2018-09-10 09:31

[問卦] 九個正妹選哪一個當女友?

-2 看板: Gossiping 10留言 作者: tsukiyomi157 2018-09-07 14:26

[問卦] 九個人選一個當男友選哪個♥?

5 看板: Gossiping 12留言 作者: tsukiyomi157 2018-09-05 00:56

[問卦] 女同學內褲不穿好>////<???

-3 看板: Gossiping 22留言 作者: tsukiyomi157 2018-09-04 12:57

[問卦] 女同事內褲都不穿好怎麼辦阿

-8 看板: Gossiping 27留言 作者: tsukiyomi157 2018-09-04 01:22

[問卦] 欸欸!太早到底是早多久?

-3 看板: Gossiping 12留言 作者: tsukiyomi157 2018-09-03 03:13

[問卦] 比基尼辣妹奶子快掉出來?

103 看板: Gossiping 220留言 作者: tsukiyomi157 2018-09-01 20:28

[問卦] 呀!!半夜想噓噓>_____<

8 看板: Gossiping 23留言 作者: tsukiyomi157 2018-08-31 03:29

[問卦] 欸!土豆怎麼料理性價比最高233

-8 看板: Gossiping 36留言 作者: tsukiyomi157 2018-08-29 15:20

[問卦] 充電寶該買哪家的性價比高?

-12 看板: Gossiping 23留言 作者: tsukiyomi157 2018-08-28 13:54

[問卦] 盒盒半夜睡不著(:3[▓▓]=…

-1 看板: Gossiping 35留言 作者: tsukiyomi157 2018-08-27 02:49

[請神] 有沒有Darling in the FRANXX的本

17 看板: Ac_in 25留言 作者: tsukiyomi157 2018-08-21 14:29

[問卦] 我想帶你去浪漫的土耳其♥~?

1 看板: Gossiping 17留言 作者: tsukiyomi157 2018-08-17 03:07

以上為 tsukiyomi157 的文章