PTT tim79112 的全部 78 篇文章

換票 4/27特區或黃3F換 4/28

- 看板: Crowd 作者: tim79112 2019-03-31 13:20

[心情] 婚姻公投 奇摩網友投票

9 看板: Gay 14留言 作者: tim79112 2018-10-11 11:57

[花痴] 本來是看阿妹和拉拉,卻在2:56後失焦

15 看板: Gay 17留言 作者: tim79112 2018-06-30 02:21

[分享] 性感的拉拉出現在阿妹MV

5 看板: Lalaba 10留言 作者: tim79112 2018-01-17 18:18

[討論] 專輯最喜歡的前五名(剛聽完的直覺)

63 看板: A-mei 125留言 作者: tim79112 2017-12-12 01:26

[影音] 連名帶姓 錄音分享

83 看板: A-mei 104留言 作者: tim79112 2017-12-04 10:40

[分享] 孫燕姿國際粉絲俱樂部 facebook成立

1 看板: Yanzi 1留言 作者: tim79112 2017-11-10 14:44

[心得] 終於懂了理智與狂歡並行的含意

5 看板: Yanzi 8留言 作者: tim79112 2017-11-09 04:27

[閒聊] 專輯到貨

10 看板: Yanzi 12留言 作者: tim79112 2017-11-08 10:46

[提問] 座位表號碼

92 看板: Mayday 135留言 作者: tim79112 2017-10-01 14:10

[讓票]張惠妹高雄演唱會8/18特區前排連號

-1 看板: Gay 1留言 作者: tim79112 2017-07-30 14:06

閃光真實感人故事

53 看板: Gay 64留言 作者: tim79112 2017-07-06 00:11

有人在家嗎XD

6 看板: Scug 7留言 作者: tim79112 2016-06-20 18:30

[分享] 孫燕姿 半句再見 搶鲜版(完整)

19 看板: Yanzi 25留言 作者: tim79112 2016-06-18 00:25

[分享] 心願 原曲 Darin - Sail the Ocean

5 看板: Yanzi 5留言 作者: tim79112 2016-02-12 03:19

[討論] 夜光家族 a-MEI

34 看板: A-mei 59留言 作者: tim79112 2014-07-22 22:54

[分享] 好懷念的2003年神奇

4 看板: Yanzi 8留言 作者: tim79112 2014-07-17 00:20

[影音] 夏戀嘉年華網路蒐集影片 懶人包

74 看板: A-mei 179留言 作者: tim79112 2014-07-08 01:01

[分享] 明天的事情 cover

4 看板: Lalaba 4留言 作者: tim79112 2014-07-05 01:00

以上為 tim79112 的文章