PTT sky52442009 的全部 347 篇文章

[問卦] 台北38度,台中34度,高雄32度?

62 看板: Gossiping 130留言 作者: sky52442009 2018-05-27 12:37

Re: [問卦] 高雄空氣屌打花東?

7 看板: Gossiping 11留言 作者: sky52442009 2018-05-25 22:00

[問卦] 中國人:高雄比台北還像大城市

25 看板: Gossiping 136留言 作者: sky52442009 2018-05-25 09:30

[問卦] 彰化條件屌打台中的八卦?

3 看板: Gossiping 20留言 作者: sky52442009 2018-05-24 22:27

[新聞] 耗資6.5億 BMW深耕高雄

10 看板: Gossiping 39留言 作者: sky52442009 2018-05-18 21:30

以上為 sky52442009 的文章