PTT seazilicy 的全部 1596 篇文章

[問卦] 明天是2019年5月11日嗎?

10 看板: Gossiping 26留言 作者: seazilicy 2019-05-10 15:32

[問卦] 韓粉都是什麼素質的人啊??

10 看板: Gossiping 13留言 作者: seazilicy 2019-05-08 12:26

[問題] 兩個航空公司的IATA代碼可能一樣嗎

12 看板: Aviation 26留言 作者: seazilicy 2019-05-02 08:52

[問卦] 有沒有商務艙一千多塊錢的八卦

2 看板: Gossiping 2留言 作者: seazilicy 2019-04-27 00:38

[猜謎] 為什麼馬英九當初喜歡long stay

- 看板: Joke 4留言 作者: seazilicy 2019-04-26 19:43

[討論] 復仇者聯盟4:終局之戰 爛番茄96%

22 看板: Movie 46留言 作者: seazilicy 2019-04-26 11:35

[問題] JAL藍寶買BA無行李額度經濟艙

10 看板: Points 15留言 作者: seazilicy 2019-04-24 00:23

[問卦] 七年過去了,鴻海打敗三星了嗎

1 看板: Gossiping 13留言 作者: seazilicy 2019-04-23 22:50

[問卦] 外頭狂風暴雨

140 看板: Gossiping 202留言 作者: seazilicy 2019-04-21 02:16

[問卦] 有沒有6.1地震的八卦

17 看板: Gossiping 32留言 作者: seazilicy 2019-04-18 13:09

[爆卦] 趕羚羊超受大地震啦

-1 看板: Gossiping 1留言 作者: seazilicy 2019-04-18 13:02

[XD] 諸葛亮去客棧坐下來之後

90 看板: Joke 180留言 作者: seazilicy 2019-04-18 10:09

[閒聊] 摩洛哥航空 (疑似)bug票

1 看板: Aviation 8留言 作者: seazilicy 2019-04-18 00:23

[問題] CX35 大阪-首爾-香港 疑問

10 看板: Aviation 15留言 作者: seazilicy 2019-04-16 16:33

Re: [問題] DMK轉機是否需要辦理簽證?

2 看板: Aviation 8留言 作者: seazilicy 2019-04-15 19:52

[問卦] 威秀訂票系統嚴重塞車中?

3 看板: Gossiping 14留言 作者: seazilicy 2019-04-12 12:14

[問卦] HI大家今天過的好嗎

- 看板: Gossiping 4留言 作者: seazilicy 2019-04-10 22:41

[公告]

1 看板: Taxi 2留言 作者: seazilicy 2019-03-26 19:57

[公告] blus1986水桶六十四週

6 看板: Taxi 6留言 作者: seazilicy 2019-03-13 12:44

以上為 seazilicy 的文章