PTT s5869157 的全部 1478 篇文章

[問卦] 猴子知道自己的屁股是紅的嗎

6 看板: Gossiping 16留言 作者: s5869157 2019-06-27 14:37

[問卦] 空姐如果霸機 這招有效嗎

15 看板: Gossiping 28留言 作者: s5869157 2019-06-24 15:34

[問卦] 走的時候記得說愛我\

1 看板: Gossiping 5留言 作者: s5869157 2019-06-21 11:13

[問卦] 薯條3兄弟好吃在哪

6 看板: Gossiping 18留言 作者: s5869157 2019-06-21 10:53

[問卦] 馬稷只是打敗仗 為何一定要死

8 看板: Gossiping 50留言 作者: s5869157 2019-06-20 09:43

[問卦] 今天大盤大漲 自己持股反而跌

- 看板: Gossiping 20留言 作者: s5869157 2019-06-19 15:28

[問卦] 要怎麼把信寄到女生的心裡

1 看板: Gossiping 18留言 作者: s5869157 2019-06-19 11:01

[問卦] 我一個人吃飯 旅行 到處走走停停

-3 看板: Gossiping 14留言 作者: s5869157 2019-06-18 12:58

[問卦] 七月七日晴 忽然下起了大雪

6 看板: Gossiping 25留言 作者: s5869157 2019-06-17 12:37

[問卦] 日本治安好不好

8 看板: Gossiping 26留言 作者: s5869157 2019-06-17 10:23

[問卦] 半夜約吃來來豆漿 會去嗎

4 看板: Gossiping 18留言 作者: s5869157 2019-06-13 17:15

[問卦] 爺爺說他泡茶不用買茶葉

2 看板: Gossiping 18留言 作者: s5869157 2019-06-07 19:05

[問卦] 當了5年上兵 一直沒被挑去受士官訓

10 看板: Gossiping 42留言 作者: s5869157 2019-06-05 15:26

[問卦] 帶我走 到遙遠的以後

-1 看板: Gossiping 11留言 作者: s5869157 2019-06-04 10:02

[問卦] 女兒像爸爸 兒子像媽媽

- 看板: Gossiping 17留言 作者: s5869157 2019-06-03 01:07

[問卦] 聖母峰因該不難攻頂吧

-2 看板: Gossiping 34留言 作者: s5869157 2019-05-30 12:28

[問卦] 要怎麼成為60級巫師

10 看板: Gossiping 19留言 作者: s5869157 2019-05-29 14:26

[問卦] 吃野生芋頭覺得嘴麻

6 看板: Gossiping 11留言 作者: s5869157 2019-05-29 12:09

[問卦] 考卷的答案 我剛好都不會算

5 看板: Gossiping 10留言 作者: s5869157 2019-05-28 19:06

[問卦] 雨下不停 雨下不停 心情也不定

- 看板: Gossiping 5留言 作者: s5869157 2019-05-28 12:46

以上為 s5869157 的文章