PTT rhap24601 的全部 57 篇文章

Re: [閒聊]《如懿傳》最後心得

202 看板: China-drama 540留言 作者: rhap24601 2018-10-21 17:57

[閒聊] 小戲骨之如懿傳(81集雷)

20 看板: China-drama 36留言 作者: rhap24601 2018-10-20 11:27

[心得] 如懿傳 煞氣a卍青櫻卍(雷)

62 看板: China-drama 119留言 作者: rhap24601 2018-10-12 19:17

[心得] 如懿傳83 84 如懿縫什麼(大雷)

119 看板: China-drama 251留言 作者: rhap24601 2018-10-12 00:03

[心得] 如懿傳 兩位皇后(雷到80)

168 看板: China-drama 449留言 作者: rhap24601 2018-10-09 23:11

[心得] 如懿傳中的兩個病人(雷到56)

63 看板: China-drama 137留言 作者: rhap24601 2018-09-22 15:38

Re: [閒聊] 綠茶婉的邏輯 (有雷)

16 看板: China-drama 76留言 作者: rhap24601 2018-09-16 14:41

Re: [閒聊] 如懿傳看到目前覺得不優的地方

104 看板: China-drama 299留言 作者: rhap24601 2018-09-13 08:26

Re: [閒聊] 如懿傳-關於衛嬿婉(雷

62 看板: China-drama 168留言 作者: rhap24601 2018-09-11 19:27

Re: [閒聊] 我論甄嬛與如懿看劇視角

37 看板: China-drama 114留言 作者: rhap24601 2018-09-10 18:49

[心得] 如懿傳裡的因果報應(全劇雷)

68 看板: China-drama 188留言 作者: rhap24601 2018-09-01 13:08

Re: [心得] 如懿傳 第18集大鞭我心(雷)

113 看板: China-drama 286留言 作者: rhap24601 2018-08-29 08:36

[心得] 如懿傳15-16心得(雷)

87 看板: China-drama 222留言 作者: rhap24601 2018-08-28 09:01

[心得] 如懿傳1-8囉嗦心得(雷)

43 看板: China-drama 113留言 作者: rhap24601 2018-08-21 12:44

[推薦] BL 現代3P 六十度角-藥師寺 完結

21 看板: Yuanchuang 29留言 作者: rhap24601 2018-08-19 17:01

[心情] 關於中國的同志人權

24 看板: Gay 65留言 作者: rhap24601 2018-04-16 07:44

[伝言] 身為國民的第二日心得

49 看板: Soundhorizon 77留言 作者: rhap24601 2017-09-03 20:49

[心得] Cthulhu Dark 2017

6 看板: Trpg 6留言 作者: rhap24601 2017-08-01 10:42

[心得] please like me S1-S4

22 看板: Easeries 41留言 作者: rhap24601 2017-04-24 13:37

以上為 rhap24601 的文章