PTT qwert1122 的全部 1634 篇文章

Re: [問卦] 女生得精神病的怎麼那麼多

7 看板: Gossiping 16留言 作者: qwert1122 2019-03-23 15:15

Re: [問卦] 學長跟學妹 誰會先二次劈腿?

- 看板: Gossiping 5留言 作者: qwert1122 2019-02-16 20:56

[問卦] 女生都等不了男生嗎?

4 看板: Gossiping 24留言 作者: qwert1122 2019-02-14 07:55

[問卦] 是你在等飛機 你會支持罷工嗎?

142 看板: Gossiping 231留言 作者: qwert1122 2019-02-08 11:43

[新聞] 桃園一哥落漆!新案險些跌出2字頭

11 看板: Home-sale 30留言 作者: qwert1122 2019-01-06 23:56

[心得] 反指標今天又會翻多嗎?

10 看板: Stock 29留言 作者: qwert1122 2018-12-12 10:09

[新聞] 北台房市進冷凍庫 成交創新低

7 看板: Home-sale 34留言 作者: qwert1122 2018-12-06 22:59

[新聞] 連3跌!香港樓價跌浪恐超金融海嘯

14 看板: Home-sale 35留言 作者: qwert1122 2018-12-02 11:35

[問卦] 排隊3個小時 領免費雞排划算嗎?

11 看板: Gossiping 34留言 作者: qwert1122 2018-12-01 19:06

[討論] 吳音寧有什麼階段性任務?

35 看板: Hatepolitics 57留言 作者: qwert1122 2018-11-29 21:45

[問卦] 有朋友突然辭職 要回高雄去!

32 看板: Gossiping 68留言 作者: qwert1122 2018-11-25 22:15

[討論] 鄭文燦怎麼這麼穩???

39 看板: Hatepolitics 81留言 作者: qwert1122 2018-11-25 12:07

[討論] 韓國瑜這戰役 成為史詩戰役!

45 看板: Hatepolitics 75留言 作者: qwert1122 2018-11-24 20:22

[黑特] 真的不能欺騙神明!

- 看板: Hatepolitics 12留言 作者: qwert1122 2018-11-24 19:31

Re: [問卦] 看到吱吱崩潰很開心怎辦

4 看板: Gossiping 8留言 作者: qwert1122 2018-11-24 19:16

[討論] 韓國瑜眼眶泛淚...

8 看板: Hatepolitics 10留言 作者: qwert1122 2018-11-23 21:44

[討論] 高雄兩場氣氛差很多!?

26 看板: Hatepolitics 58留言 作者: qwert1122 2018-11-23 20:14

Re: [爆卦] 陳菊: 我不是大母豬

8 看板: Gossiping 35留言 作者: qwert1122 2018-11-18 19:31

以上為 qwert1122 的文章