PTT nerudaliu 的全部 1263 篇文章

[新聞] 韓粉罷凌罵「應召女、綠蛆」急刪文

531 看板: Gossiping 771留言 作者: nerudaliu 2019-07-14 21:55

Re: [問卦] 有沒有白色蟑螂的八卦?

1 看板: Gossiping 8留言 作者: nerudaliu 2019-07-11 21:31

[新聞] 8月宣布參選? 柯文哲陸空戰合擊

173 看板: Gossiping 771留言 作者: nerudaliu 2019-07-11 20:04

[新聞] 放狠話!韓國瑜上節目:再有1個登革熱病

-238 看板: Gossiping 566留言 作者: nerudaliu 2019-06-17 22:09

以上為 nerudaliu 的文章