PTT markkao456 的全部 24 篇文章

[耍冷] 早餐店一梗

- 看板: Joke 7留言 作者: markkao456 2019-03-19 10:12

[討論] 地獄辣椒乾麵吃法

3 看板: Womentalk 12留言 作者: markkao456 2019-03-19 03:10

Re: [笑話] 那你他媽的賓士呢

-6 看板: Joke 13留言 作者: markkao456 2019-03-17 13:50

[個人] 板橋區居酒屋外場PT

- 看板: Part-time 作者: markkao456 2019-03-15 18:49

[問卦] 跟自己老爸隔空喊話喝酒

5 看板: Gossiping 18留言 作者: markkao456 2019-03-15 02:38

[猜謎] 為什麼我想當中國人

-4 看板: Joke 6留言 作者: markkao456 2019-03-14 00:58

[耍冷] 朋友問我館長是誰

- 看板: Joke 12留言 作者: markkao456 2019-03-07 18:08

[問卦] 還願驚悚的地方???

-2 看板: Gossiping 5留言 作者: markkao456 2019-02-25 20:54

[問卦] 好樂迪跟錢櫃是高低市場嗎

-1 看板: Gossiping 6留言 作者: markkao456 2019-02-23 02:06

Re: [猜謎] 一句話恐怖故事大賽

- 看板: Joke 作者: markkao456 2018-10-11 13:07

[問卦] 求中正區移動迷宮破解攻略

1 看板: Gossiping 11留言 作者: markkao456 2018-04-24 10:56

中正區移動迷宮破解方法

- 看板: Gossiping 作者: markkao456 2018-04-24 10:48

[討論] 一級玩家 Readyplayerone 5D

2 看板: Movie 5留言 作者: markkao456 2018-04-02 01:01

[爆卦]夢中撿到中信兄弟四張神之卡

-34 看板: Gossiping 192留言 作者: markkao456 2017-11-04 23:56

[問卦] 台灣一天到晚都在施工

24 看板: Gossiping 37留言 作者: markkao456 2017-10-13 08:53

人人都有一個價格

1 看板: Joke 3留言 作者: markkao456 2017-08-23 15:43

[kuso] 你們宜蘭人VS你們台灣人

- 看板: Joke 7留言 作者: markkao456 2017-06-30 14:10

[XD] 如何培養自己的耐性?

3 看板: Joke 5留言 作者: markkao456 2017-05-07 11:11

[趣事] 誰說讀書沒有用的!

2 看板: Joke 2留言 作者: markkao456 2017-03-22 05:24

以上為 markkao456 的文章