PTT lopopo001 的全部 657 篇文章

[閒聊] somi 延期了嗎?

42 看板: Koreastar 99留言 作者: lopopo001 2019-04-27 16:30

[問卦] 為什麼沒有地震預報????

-1 看板: Gossiping 4留言 作者: lopopo001 2019-04-18 13:08

Re: [情報] NIKE 訂製款999 sb air max janoski 2

64 看板: Lifeismoney 121留言 作者: lopopo001 2019-04-17 12:58

Re: [問卦] 咪妃為什麼會跟九面在一起?

2 看板: Gossiping 8留言 作者: lopopo001 2019-04-17 10:45

[NS] 售 全新switch主機(紅藍手把)

- 看板: Gamesale 作者: lopopo001 2019-03-17 10:32

[NS] 全新switch主機(紅藍手把)

- 看板: Gamesale 作者: lopopo001 2019-03-14 10:47

Re: [問卦] 當年的鐵獅玉玲瓏有多強

4 看板: Gossiping 5留言 作者: lopopo001 2019-03-11 19:39

[NS] 售 全新 switch 紅藍主機

- 看板: Gamesale 作者: lopopo001 2019-03-10 09:23

[NS] 售 全新 紅藍 switch 主機

- 看板: Gamesale 作者: lopopo001 2019-03-04 08:44

[販售] 雙北 全新 ipad 2018 128g 金

- 看板: Macshop 作者: lopopo001 2019-03-04 08:18

[問卦] 有沒有葉氏特工越穿越少的八卦?

-2 看板: Gossiping 8留言 作者: lopopo001 2019-02-26 20:51

[問題] 四隻野放流浪貓發情該如何?

3 看板: Cat 8留言 作者: lopopo001 2019-02-12 17:28

[閒聊] Somi有確定何時出道嗎?

35 看板: Koreastar 127留言 作者: lopopo001 2019-02-11 16:52

[閒聊] YG下個女團應該快出道了吧

9 看板: Koreastar 43留言 作者: lopopo001 2019-01-01 11:56

[問卦] 這次柯文哲要負責嗎?

21 看板: Gossiping 75留言 作者: lopopo001 2018-11-25 12:52

[問卦] 新北市還會辯論嗎?

10 看板: Gossiping 18留言 作者: lopopo001 2018-11-25 09:28

[問卦] 選務人員今天爽賺嗎?

2 看板: Gossiping 35留言 作者: lopopo001 2018-11-24 14:07

Re: [問卦] 領到票再研究的人是三寶嗎?

3 看板: Gossiping 5留言 作者: lopopo001 2018-11-24 12:37

[問卦] 主持人是誰啊?

2 看板: Gossiping 6留言 作者: lopopo001 2018-11-19 23:35

Re: [問卦] 詹雅雯應該算很有名了吧

10 看板: Gossiping 53留言 作者: lopopo001 2018-11-16 00:23

以上為 lopopo001 的文章