PTT linwahaha 的全部 316 篇文章

[新聞] 陳明通1月23日會韓 不談九二共識

1 看板: Gossiping 6留言 作者: linwahaha 2019-01-19 12:33

[問卦] 聽過伍佰現場唱哪首 人生就無憾了?

93 看板: Gossiping 137留言 作者: linwahaha 2018-12-31 23:16

以上為 linwahaha 的文章