PTT linchen1121 的全部 660 篇文章

[心得] 我的裙子到哪去了EP 9&10

7 看板: Japandrama 13留言 作者: linchen1121 2019-06-25 22:42

[心得] 都立水商! 令和版 EP08 END

14 看板: Japandrama 31留言 作者: linchen1121 2019-06-25 18:53

[心得] 電影少女MAI EP11

8 看板: Japandrama 17留言 作者: linchen1121 2019-06-23 09:02

[閒聊] 新的帳號封鎖規定

16 看板: Gbf 60留言 作者: linchen1121 2019-06-21 15:55

[心得] 都立水商! 令和版 EP07

6 看板: Japandrama 7留言 作者: linchen1121 2019-06-18 23:33

[問卦] 西野七瀨是玩遊戲高手?

5 看板: Gossiping 11留言 作者: linchen1121 2019-06-17 23:51

[心得] 輪到你了 EP10

135 看板: Japandrama 282留言 作者: linchen1121 2019-06-17 21:22

[心得] 破案神手 EP10

17 看板: Japandrama 36留言 作者: linchen1121 2019-06-16 14:38

[閒聊] 轉世紅怪的出現條件是甚麼啊?

14 看板: Gbf 28留言 作者: linchen1121 2019-06-16 11:32

[心得] 電影少女MAI EP10

4 看板: Japandrama 7留言 作者: linchen1121 2019-06-15 23:25

[心得] 世界奇妙物語 2019 雨之SP

27 看板: Japandrama 40留言 作者: linchen1121 2019-06-15 11:06

[心得] 我的裙子到哪去了EP 7&8

12 看板: Japandrama 20留言 作者: linchen1121 2019-06-13 00:02

[心得] 都立水商!令和版 EP06

9 看板: Japandrama 11留言 作者: linchen1121 2019-06-12 22:12

[閒聊] 之後有機會出鋼彈嗎?

12 看板: Gbf 19留言 作者: linchen1121 2019-06-12 21:22

[心得] 破案神手 EP09

21 看板: Japandrama 28留言 作者: linchen1121 2019-06-08 21:38

[心得] 電影少女MAI EP09

2 看板: Japandrama 5留言 作者: linchen1121 2019-06-07 23:53

[心得] 輪到你了 104號室

12 看板: Japandrama 34留言 作者: linchen1121 2019-06-06 21:26

[心得] 都立水商! 令和版 EP05

8 看板: Japandrama 13留言 作者: linchen1121 2019-06-04 23:00

[問卦] 迪士尼是不是有個夢想?

2 看板: Gossiping 3留言 作者: linchen1121 2019-06-02 23:55

[心得] 電影少女 MAI EP08

2 看板: Japandrama 21留言 作者: linchen1121 2019-06-02 13:25

[心得] 破案神手 EP08

32 看板: Japandrama 38留言 作者: linchen1121 2019-06-02 01:39

[問卦] 為什麼那麼多妹子去加入陣頭?

4 看板: Gossiping 15留言 作者: linchen1121 2019-05-30 23:04

[心得] X光室的奇蹟 EP08

43 看板: Japandrama 58留言 作者: linchen1121 2019-05-28 20:17

以上為 linchen1121 的文章