PTT linchen1121 的全部 511 篇文章

[心得] 科搜研之男 EP02

8 看板: Japandrama 16留言 作者: linchen1121 2019-01-15 22:54

[心得] 科搜研之男 EP01

8 看板: Japandrama 15留言 作者: linchen1121 2019-01-08 22:52

[問卦] 台灣是不是也該發展無人農機?

6 看板: Gossiping 12留言 作者: linchen1121 2019-01-04 23:06

[閒聊] 全空第二騷

38 看板: Gbf 54留言 作者: linchen1121 2018-12-31 12:18

[問卦] 怎麼沒有八卦山飛車的新聞?

- 看板: Gossiping 12留言 作者: linchen1121 2018-12-28 13:19

[問卦] 平安夜去蘭桂坊有搞頭嗎?

2 看板: Gossiping 15留言 作者: linchen1121 2018-12-24 20:19

以上為 linchen1121 的文章