PTT kuwawa 的全部 753 篇文章

[問卦] 我在大都等你 是平行世界嗎

2 看板: Gossiping 6留言 作者: kuwawa 2018-12-14 14:42

[轉錄] 九二共識要用量子力學來理解

1 看板: Hatepolitics 8留言 作者: kuwawa 2018-12-12 04:22

[討論] 果然寶春一開始就該學子瑜

2 看板: Hatepolitics 10留言 作者: kuwawa 2018-12-11 13:35

[新聞] 5000人搶120攤位 韓冰 杏仁哥中籤

6 看板: Hatepolitics 15留言 作者: kuwawa 2018-12-09 11:10

[討論] 建議韓總唱宇宙征服者這首歌

1 看板: Hatepolitics 1留言 作者: kuwawa 2018-12-09 04:36

Re: [黑特] DPP感覺快亡黨 陳其邁過很爽= =?

9 看板: Hatepolitics 19留言 作者: kuwawa 2018-12-07 00:46

[討論] 陳其邁一路選來心情起伏如何

16 看板: Hatepolitics 31留言 作者: kuwawa 2018-12-05 15:32

[黑特] 撤銷違憲公投 將開戰

33 看板: Hatepolitics 113留言 作者: kuwawa 2018-12-05 09:59

[心得]黃昭順委員都有在看臉書留言

32 看板: Hatepolitics 76留言 作者: kuwawa 2018-12-04 13:26

[討論] 陳其邁還吃的牛肉麵店評價不好?

9 看板: Hatepolitics 13留言 作者: kuwawa 2018-12-01 14:42

[問題]吳音寧為何由警察護送離開

5 看板: Hatepolitics 14留言 作者: kuwawa 2018-11-30 15:26

[討論] 聯合報民進黨主席票選

4 看板: Hatepolitics 9留言 作者: kuwawa 2018-11-30 06:05

[討論] 陸團韓總主題遊

6 看板: Hatepolitics 15留言 作者: kuwawa 2018-11-30 04:29

[討論] 陳其邁敗選感言倚天版

2 看板: Hatepolitics 2留言 作者: kuwawa 2018-11-28 03:57

[討論] 吳子嘉最近上哪些節目

3 看板: Hatepolitics 10留言 作者: kuwawa 2018-11-27 10:23

[討論] 韓總真的救起來的縣市有?

10 看板: Hatepolitics 30留言 作者: kuwawa 2018-11-27 01:42

[創作] 總結這次選舉

3 看板: Hatepolitics 3留言 作者: kuwawa 2018-11-25 13:47

[討論] 這是綠營戰犯應該是張天欽吧

8 看板: Hatepolitics 19留言 作者: kuwawa 2018-11-24 19:18

[討論] 開票看中天

1 看板: Hatepolitics 1留言 作者: kuwawa 2018-11-24 16:27

[黑特] 公投搞成這樣害我超焦慮的

5 看板: Hatepolitics 12留言 作者: kuwawa 2018-11-24 11:12

誰能當韓總一擊必殺的神秘嘉賓?

19 看板: Hatepolitics 41留言 作者: kuwawa 2018-11-23 07:23

很不爽陳其邁造勢會人數灌水

7 看板: Hatepolitics 38留言 作者: kuwawa 2018-11-23 07:09

謝龍介今日行程?

2 看板: Hatepolitics 4留言 作者: kuwawa 2018-11-23 06:02

以上為 kuwawa 的文章