PTT jeff0025 的全部 225 篇文章

[新聞] 魏哲家證實 7奈米明年營收發威

5 看板: Tech_job 17留言 作者: jeff0025 2018-10-19 08:32

[問卦] 大學通識課通常都是選什麼?

43 看板: Gossiping 65留言 作者: jeff0025 2018-10-18 10:01

[問卦] 廁所衛生紙如果剩下幾張要怎麼辦?

5 看板: Gossiping 15留言 作者: jeff0025 2018-10-17 09:28

[問卦] 少女時代裡面誰比較正?

16 看板: Gossiping 50留言 作者: jeff0025 2018-10-17 08:58

[FB] 姚文智:新的民主危機

-85 看板: Gossiping 177留言 作者: jeff0025 2018-10-17 08:34

[新聞] 鴻海旺季營運…關注三重點

-4 看板: Tech_job 8留言 作者: jeff0025 2018-10-17 08:28

[問卦] 被戴牙套的吹是什麼感覺?

11 看板: Gossiping 39留言 作者: jeff0025 2018-10-16 11:45

[問卦] 為什麼老外看到鬼修女會怕得要命?

10 看板: Gossiping 20留言 作者: jeff0025 2018-10-11 13:48

[問卦] 以前的電子寵物到底有多紅呢?

3 看板: Gossiping 20留言 作者: jeff0025 2018-10-11 10:11

[問卦] 有沒有大便魔人的八卦?

5 看板: Gossiping 17留言 作者: jeff0025 2018-10-09 13:22

[問卦] 竹鼠一隻可以賺多少錢?

8 看板: Gossiping 11留言 作者: jeff0025 2018-10-09 09:49

以上為 jeff0025 的文章