PTT isrex 的全部 232 篇文章

Re: [討論] 醫生工程師律師是否都會被ai取代

3 看板: Womentalk 12留言 作者: isrex 2019-05-14 22:17

Re: [心情] 給在曖昧路上被退出的人

12 看板: Boy-girl 80留言 作者: isrex 2019-05-14 10:42

Re: [討論] 男生太孝順好像變成缺點了

5 看板: Womentalk 9留言 作者: isrex 2019-05-10 18:01

[討論] 大家覺得塔羅準嗎

34 看板: Boy-girl 106留言 作者: isrex 2019-04-28 14:45

Re: [討論] 許志安出軌事件

-1 看板: Mentalk 33留言 作者: isrex 2019-04-21 10:58

Re: [閒聊] 先上車後補票

2 看板: Mentalk 5留言 作者: isrex 2019-04-21 10:27

[抒發] 收到信

3 看板: Mentalk 10留言 作者: isrex 2019-04-18 22:09

Re: [閒聊] 有不錯的中國youtuber推薦嗎

-4 看板: Womentalk 18留言 作者: isrex 2019-04-15 23:59

[抒發] 開關

3 看板: Mentalk 6留言 作者: isrex 2019-04-04 22:24

Re: [問卦] 美國的軍力有多強?

- 看板: Gossiping 作者: isrex 2019-04-04 16:27

[抒發] ya~發票中200元

2 看板: Mentalk 3留言 作者: isrex 2019-04-01 14:00

Re: [問卦] 有沒有醫學系舞會大一妹子的八卦

7 看板: Gossiping 15留言 作者: isrex 2019-03-30 22:11

Re: [討論] 一般40歲的男生 總資產有多少?

4 看板: Mentalk 10留言 作者: isrex 2019-03-27 23:36

Re: [抒發] 男版風氣

7 看板: Mentalk 19留言 作者: isrex 2019-03-25 20:10

Re: [閒聊] 代表 1990 年代的有什麼?

- 看板: Mentalk 作者: isrex 2019-03-17 18:34

Re: [正經] 認真討論

1 看板: Mentalk 2留言 作者: isrex 2019-03-15 23:05

Re: [閒聊] 為何奈良鹿客開始攻擊陸客?

-1 看板: Womentalk 1留言 作者: isrex 2019-02-22 16:13

Re: [認真] 交往五年沒有做過!?

3 看板: Sex 10留言 作者: isrex 2019-01-16 19:42

[問安]

1 看板: Wanted 1留言 作者: isrex 2018-12-30 17:39

[生日] 生日快樂

8 看板: Wanted 11留言 作者: isrex 2018-12-27 16:58

Re: [閒聊] 男生為什麼不喜歡聰明的女生?

3 看板: Womentalk 8留言 作者: isrex 2018-12-19 19:49

[經驗] 多年前的宿舍經驗

4 看板: Marvel 7留言 作者: isrex 2018-12-04 21:10

Re: [爆卦] 柯文哲根本不可能選上總統

1 看板: Gossiping 35留言 作者: isrex 2018-12-02 01:23

[抒發] 半夜醒來

- 看板: Mentalk 作者: isrex 2018-12-01 01:56

[問卦] 有沒有O2板徵友的8掛

1 看板: Gossiping 14留言 作者: isrex 2018-11-29 21:06

以上為 isrex 的文章