PTT humbler 的全部 2700 篇文章

[新聞] 台企銀升任兩副總

1 看板: Stock 1留言 作者: humbler 2019-08-23 15:26

[閒聊] 果然翁也太強了吧

31 看板: C_chat 49留言 作者: humbler 2019-08-22 22:57

[閒聊] 寶可夢:幼女拉魯拉斯

4 看板: C_chat 7留言 作者: humbler 2019-08-22 21:08

[新聞] 快訊/南韓宣布撕毀《軍情協定》不續簽

63 看板: Stock 125留言 作者: humbler 2019-08-22 18:13

[其他] 黃國昌FB

65 看板: Stock 136留言 作者: humbler 2019-08-22 09:31

[閒聊] 敗露球菇這隻PM好討人厭

16 看板: C_chat 33留言 作者: humbler 2019-08-21 17:10

[新聞] 聯發科攻5G 打入華為鏈

18 看板: Stock 50留言 作者: humbler 2019-08-21 15:40

[新聞] Q2金融帳流出 趨緩

18 看板: Stock 31留言 作者: humbler 2019-08-21 09:29

[問卦] 早餐斷食有益身體健康?

9 看板: Gossiping 28留言 作者: humbler 2019-08-21 07:44

[問卦] 為什麼現在很少人賣炸香菜了?

5 看板: Gossiping 19留言 作者: humbler 2019-08-20 23:10

[問卦] 甚麼契機讓你開始喜歡喝茶的?

-1 看板: Gossiping 10留言 作者: humbler 2019-08-19 23:15

[問卦] 沒資金也可以廣告行銷嗎?

1 看板: Gossiping 3留言 作者: humbler 2019-08-19 17:57

[閒聊] 雄英239:準備看世界大戰了

23 看板: C_chat 60留言 作者: humbler 2019-08-19 13:42

[新聞] 星期專訪─前財政部長劉憶如:港金融地

-10 看板: Stock 74留言 作者: humbler 2019-08-19 09:45

[問題] 寶可夢:強制鍛鍊器的用法?

5 看板: C_chat 15留言 作者: humbler 2019-08-18 19:39

[閒聊] 艾梅洛閣下II世07

10 看板: C_chat 25留言 作者: humbler 2019-08-18 19:13

[閒聊] 終於抓到雌性伊布啦

22 看板: C_chat 30留言 作者: humbler 2019-08-17 21:48

[閒聊] 一方通行06:食屍部隊怎麼來的啊?

18 看板: C_chat 30留言 作者: humbler 2019-08-17 20:17

[問卦] 有人從小到大不吃早餐嗎?

1 看板: Gossiping 6留言 作者: humbler 2019-08-17 00:17

[問題] 科學一方通行04-05:搞不懂耶

4 看板: C_chat 9留言 作者: humbler 2019-08-16 19:53

[討論] 該練青銅鐘還是堅果啞鈴?

25 看板: C_chat 78留言 作者: humbler 2019-08-16 16:20

[問卦] 台灣有哪些哲學大師呢?

- 看板: Gossiping 作者: humbler 2019-08-16 15:16

[問卦] 道德經?

5 看板: Gossiping 13留言 作者: humbler 2019-08-15 22:01

[問卦] 台東封仔餅為什麼這麼好吃?

1 看板: Gossiping 4留言 作者: humbler 2019-08-15 19:43

[新聞] 不管誰當總統 貿易戰明年結束

-8 看板: Stock 145留言 作者: humbler 2019-08-15 15:45

以上為 humbler 的文章