PTT gluccvidog 的全部 1051 篇文章

Re: [問卦] 最喜歡的三個字母縮寫

2 看板: Gossiping 4留言 作者: gluccvidog 2019-01-22 13:24

Re: [問卦] 共軍空降台灣要從哪來登陸?

32 看板: Gossiping 72留言 作者: gluccvidog 2019-01-08 01:32

[問卦] 走到飛

3 看板: Gossiping 10留言 作者: gluccvidog 2018-12-19 02:50

[問卦] 派翠克

6 看板: Gossiping 10留言 作者: gluccvidog 2018-12-13 00:36

[問卦] 現在4:00還能唱歌嗎

-1 看板: Gossiping 14留言 作者: gluccvidog 2018-12-09 03:39

[問卦] 有村架純10年前來過台灣?

25 看板: Gossiping 46留言 作者: gluccvidog 2018-11-23 15:31

[問題] nini做的這台是什麼車

1 看板: Car 7留言 作者: gluccvidog 2018-11-22 14:01

Re: [問題] 會開ACC嗎? 載小朋友或(岳)父母

10 看板: Car 25留言 作者: gluccvidog 2018-11-22 02:30

Re: [分享] Mazda 6 sedan 旗艦進化型 交車了

22 看板: Car 55留言 作者: gluccvidog 2018-10-31 01:49

[問題] 汽車發票金額比實際匯款金額低?

10 看板: Car 22留言 作者: gluccvidog 2018-09-25 16:54

[問卦] 發文限制改變?

-2 看板: Gossiping 9留言 作者: gluccvidog 2018-09-18 01:24

[黑特] 幹你娘吳亦凡

2 看板: Hate 2留言 作者: gluccvidog 2018-09-17 01:16

[問卦] nini

4 看板: Gossiping 15留言 作者: gluccvidog 2018-09-16 02:57

[問卦] my boo~~~~

4 看板: Gossiping 7留言 作者: gluccvidog 2018-09-14 02:27

[問題] 依然不懂的乙式

10 看板: Car 20留言 作者: gluccvidog 2018-09-13 20:51

[問卦] 母湯豪為什麼不唱?

- 看板: Gossiping 6留言 作者: gluccvidog 2018-09-12 01:56

[問卦] 江湖人說我不行?

2 看板: Gossiping 13留言 作者: gluccvidog 2018-09-01 02:02

[問卦] 超短雨衣

4 看板: Gossiping 14留言 作者: gluccvidog 2018-08-23 02:04

Re: 受不了欸

-1 看板: Hate 1留言 作者: gluccvidog 2018-08-13 03:23

[問卦] 台北飛到北京最高水平如火純青

- 看板: Gossiping 6留言 作者: gluccvidog 2018-08-13 02:08

[問卦] 說唱歌手一定要有一件BURBERRYㄇ

1 看板: Gossiping 7留言 作者: gluccvidog 2018-08-05 17:10

[問卦] = = 沒雙層4盎司牛肉堡了?

1 看板: Gossiping 16留言 作者: gluccvidog 2018-08-01 13:59

[問卦] wawaku那算職災嗎?

1 看板: Gossiping 7留言 作者: gluccvidog 2018-07-20 13:57

Re: [問題] 台灣LV專櫃紙盒

3 看板: Brand 7留言 作者: gluccvidog 2018-07-03 00:37

[問卦] 問一下

4 看板: Gossiping 11留言 作者: gluccvidog 2018-06-22 02:17

Re: [閒聊] 沙烏地

1 看板: Marginalman 1留言 作者: gluccvidog 2018-06-15 00:40

以上為 gluccvidog 的文章