PTT fukawa947 的全部 1426 篇文章

[高光] LBJ湖人首秀 26分12籃板6助攻

17 看板: Nba_film 26留言 作者: fukawa947 2018-10-19 13:19

[高光] 今日鉛筆 30分13籃板4阻攻

7 看板: Nba_film 9留言 作者: fukawa947 2018-10-19 12:44

[高光] 今日書人 35分7助攻

34 看板: Nba_film 42留言 作者: fukawa947 2018-10-18 13:30

[高光] 今日巨神兵 18分8籃板

46 看板: Nba_film 53留言 作者: fukawa947 2018-10-18 13:28

[高光] 今日字母哥 32分12籃板10助攻

79 看板: Nba_film 107留言 作者: fukawa947 2018-10-13 11:09

[高光] 今日林書豪 20pts

38 看板: Nba_film 47留言 作者: fukawa947 2018-10-13 11:06

[高光] 今日Ingram 26分5籃板

9 看板: Nba_film 11留言 作者: fukawa947 2018-10-11 21:19

[高光] 今日Wall 32分9助攻

10 看板: Nba_film 15留言 作者: fukawa947 2018-10-11 21:17

[高光] 今日舞王

13 看板: Nba_film 15留言 作者: fukawa947 2018-10-05 14:17

[高光] 今日Ingram 31分9籃板

22 看板: Nba_film 29留言 作者: fukawa947 2018-10-05 14:16

[高光] 今日Kanter 22分20籃板

9 看板: Nba_film 9留言 作者: fukawa947 2018-10-04 10:57

[問卦] 有沒有謊言豆沙包的八卦?

- 看板: Gossiping 1留言 作者: fukawa947 2018-10-03 06:44

[專欄] NBA史上12位最佳第六人好手

10 看板: Nba 16留言 作者: fukawa947 2018-09-30 04:12

[新聞] 喜歡灣區生活 Thompson想長留勇士

61 看板: Nba 100留言 作者: fukawa947 2018-09-28 20:05

[新聞] 暴龍總管談Leonard 「他是籃球癡」

16 看板: Nba 82留言 作者: fukawa947 2018-09-20 21:02

[高光] 2009 Kobe49分 & Shaq33分 對決高光

28 看板: Nba_film 59留言 作者: fukawa947 2018-09-10 23:43

[新聞] 如果Nash想得分 名人堂教頭:能與Curry

141 看板: Nba 352留言 作者: fukawa947 2018-09-08 00:18

[戰報] 世紀之戰輸出表

59 看板: Lol 121留言 作者: fukawa947 2018-08-26 18:20

[發錢] 10萬拉!!

153 看板: Lol 193留言 作者: fukawa947 2018-08-26 17:57

[新聞] 對新球季樂觀 Rozier:我們會很特別

4 看板: Nba 18留言 作者: fukawa947 2018-08-26 14:52

[討論] 沒能搭上奪冠列車的遺珠?

30 看板: Nba 46留言 作者: fukawa947 2018-06-30 12:34

[問卦] 麥比比退休後身材更好的八卦?

9 看板: Gossiping 25留言 作者: fukawa947 2018-06-30 12:12

以上為 fukawa947 的文章