PTT fukawa947 的全部 1685 篇文章

[新聞] 推特質疑判決 LeBron:幫朋友問的

90 看板: Nba 121留言 作者: fukawa947 2019-01-18 21:52

[高光] 今日Embiid 31分13籃板

7 看板: Nba_film 11留言 作者: fukawa947 2019-01-16 15:19

[高光] 今日KK 19分

10 看板: Nba_film 10留言 作者: fukawa947 2019-01-15 14:52

[其他] 跑車回娘家

18 看板: Nba_film 21留言 作者: fukawa947 2019-01-15 11:53

[新聞] 舊球館遭炸毀!公鹿:再見了老朋友

11 看板: Nba 65留言 作者: fukawa947 2019-01-14 22:39

[高光] 今日Doncic 26分6籃板5助攻

29 看板: Nba_film 38留言 作者: fukawa947 2019-01-14 15:00

[高光] 今日Jokic 40分10籃板8助攻

38 看板: Nba_film 44留言 作者: fukawa947 2019-01-14 11:30

[問卦] 後來到底什麼時候來?

- 看板: Gossiping 7留言 作者: fukawa947 2019-01-14 06:29

[新聞] 愈挫愈勇 爵士Mitchell:無路可退

14 看板: Nba 19留言 作者: fukawa947 2019-01-13 16:29

[其他] Griffin假裝沒看到快艇老闆

22 看板: Nba_film 39留言 作者: fukawa947 2019-01-13 08:05

[高光] 今日BG 44分8籃板5助攻3抄截

20 看板: Nba_film 25留言 作者: fukawa947 2019-01-13 08:04

[新聞] 76人不敵老鷹 Butler:希望依然團結

50 看板: Nba 77留言 作者: fukawa947 2019-01-12 16:19

[高光] Kevin Huerter 29分

4 看板: Nba_film 7留言 作者: fukawa947 2019-01-12 12:15

[新聞] NBA轉播新嘗試 球星個人視角

93 看板: Nba 123留言 作者: fukawa947 2019-01-10 14:35

[高光] 今日AD 38分13籃板7助攻4阻攻2抄截

7 看板: Nba_film 7留言 作者: fukawa947 2019-01-10 12:59

[高光] 字母哥一球擊倒鬍子

31 看板: Nba_film 38留言 作者: fukawa947 2019-01-10 12:51

[高光] 今日Jokic 29分11籃板10助攻

33 看板: Nba_film 40留言 作者: fukawa947 2019-01-09 17:12

[高光] 今日字母 43分18籃板4助攻

4 看板: Nba_film 6留言 作者: fukawa947 2019-01-06 22:27

[高光] 今日Zion Williamson 360度灌籃

101 看板: Nba_film 129留言 作者: fukawa947 2019-01-06 11:18

以上為 fukawa947 的文章