PTT da1221 的全部 214 篇文章

[討論] 在地的里長是不是都很強啊

1 看板: Hatepolitics 6留言 作者: da1221 2018-11-15 02:22

[討論] 有沒有可能棄保柯文哲 ?

-12 看板: Hatepolitics 53留言 作者: da1221 2018-11-13 02:16

Re: [問卦] 筆電一年保是不是不符合常理

-1 看板: Gossiping 3留言 作者: da1221 2018-11-12 01:42

Re: [問卦] 聯考時代,放棄1~2科也能上台大嗎?

10 看板: Gossiping 30留言 作者: da1221 2018-11-12 00:42

Re: [FB] 朱學恒-陳其邁雞排吃太多

-14 看板: Gossiping 30留言 作者: da1221 2018-11-11 02:03

Re: [問卦] 吸塵器的霸主是戴森Dyson V10嗎?

5 看板: Gossiping 8留言 作者: da1221 2018-11-10 01:46

Re: [爆卦] 韓導達成黃金交叉了

2 看板: Gossiping 6留言 作者: da1221 2018-11-09 10:34

Re: [爆卦] 韓粉出征啦!!!寸草不生!!

5 看板: Gossiping 26留言 作者: da1221 2018-11-09 01:50

[討論] 其邁進場會唱什麼歌?

10 看板: Hatepolitics 22留言 作者: da1221 2018-11-09 01:34

[問卦] 為什麼不唱海上進行曲?

4 看板: Gossiping 8留言 作者: da1221 2018-11-09 01:20

Re: [問卦] 韓國瑜暴力的卦

1 看板: Gossiping 17留言 作者: da1221 2018-11-07 23:30

[問卦] 聽說有便當?

- 看板: Gossiping 13留言 作者: da1221 2018-11-04 01:10

Re: [爆卦] 太強啦 韓國瑜要顛覆憲法

- 看板: Gossiping 14留言 作者: da1221 2018-11-01 01:50

Re: [討論] 為什麼宜居城市會破功?

2 看板: Hatepolitics 3留言 作者: da1221 2018-10-28 23:58

Re: [問卦] 工業4.0是啥 發錢

2 看板: Gossiping 5留言 作者: da1221 2018-10-28 15:24

以上為 da1221 的文章