PTT crazylira 的全部 74 篇文章

[掛號] 菜還沒長大就開花

1 看板: Plant 6留言 作者: crazylira 2019-02-11 15:08

[掛號] 蝴蝶蘭跟另一種蘭

3 看板: Plant 8留言 作者: crazylira 2019-02-08 15:51

[分享] 贈送 一堆雜物

- 看板: Linkou 3留言 作者: crazylira 2019-01-17 20:01

[分享] 2019桌曆、九層塔

- 看板: Linkou 作者: crazylira 2019-01-08 22:12

[求名] 一些植物

3 看板: Plant 6留言 作者: crazylira 2019-01-05 17:15

[問題] 隔熱紙選擇

13 看板: Car 28留言 作者: crazylira 2018-12-26 16:31

[分享] 贈送面膜、護髮油、蛋黃哥點數

1 看板: Linkou 1留言 作者: crazylira 2018-11-13 23:13

[問題] 電瓶警示燈

11 看板: Car 25留言 作者: crazylira 2018-10-28 10:49

[問題] fifth 波浪袖

10 看板: E-shopping 24留言 作者: crazylira 2018-10-20 15:30

Re: [閒聊] 林口world gym combat 課程

3 看板: Aerobics 10留言 作者: crazylira 2018-07-30 12:06

[協尋] 日本noritake的馬克杯

4 看板: E-shopping 5留言 作者: crazylira 2018-07-27 12:22

[分享] 贈送自己種的蔥

7 看板: Linkou 8留言 作者: crazylira 2018-06-05 19:40

[掛號] 鐵線蕨部分葉子乾枯

3 看板: Plant 6留言 作者: crazylira 2018-05-24 14:16

[贈送] 林口 多芬護髮精華

- 看板: Give 作者: crazylira 2018-03-06 11:04

[求名] 玫瑰跟一些多肉

1 看板: Plant 3留言 作者: crazylira 2018-01-27 20:35

[求名] 花市買的聖誕柏

1 看板: Plant 2留言 作者: crazylira 2017-05-28 10:08

[掛號] 蝴蝶蘭照護方式

4 看板: Plant 27留言 作者: crazylira 2017-03-06 20:35

[求名] 埋廚餘長出來的植物

2 看板: Plant 3留言 作者: crazylira 2017-01-12 10:59

[推薦] renso 代買montbell

- 看板: Helpbuy 作者: crazylira 2015-02-11 17:08

[求名] 大潤發買的"環保"植物

1 看板: Plant 2留言 作者: crazylira 2014-10-13 14:52

[掛號] 玫瑰葉子跟花苞

1 看板: Plant 4留言 作者: crazylira 2014-08-24 10:13

[掛號] 玫瑰葉片下垂

2 看板: Plant 6留言 作者: crazylira 2014-07-28 11:46

[求名] 昨天買的室內盆栽

1 看板: Plant 4留言 作者: crazylira 2014-07-25 11:31

[問題] 車禍理賠問題

4 看板: Car 45留言 作者: crazylira 2014-06-16 17:45

[苦惱] 每次吵架都要提離婚

3 看板: Marriage 449留言 作者: crazylira 2014-05-09 11:41

Re: [心得] Rosebourbon星願薔薇

- 看板: Perfume 2留言 作者: crazylira 2014-04-16 11:18

[問題] 跑完之後很冷

5 看板: Road_running 10留言 作者: crazylira 2014-01-23 23:12

Re: [請益] 誤刪手機的照片

5 看板: Android 12留言 作者: crazylira 2013-06-21 23:07

以上為 crazylira 的文章