PTT carotyao 的全部 2348 篇文章

Re: [分享] 雄女學長男朋友的故事

3 看板: Boy-girl 7留言 作者: carotyao 2019-02-18 08:51

[心得] REBIO2 1.2更新 新模式心得

10 看板: Playstation 27留言 作者: carotyao 2019-02-15 17:16

[閒聊] 有人在實況俄羅斯方塊吃雞了

70 看板: C_chat 92留言 作者: carotyao 2019-02-14 07:26

[閒聊] DAEMON X MACHINA體驗版開放下載啦

2 看板: C_chat 11留言 作者: carotyao 2019-02-14 07:22

Fw: [心得] JUMP FORCE心得

11 看板: Xbox 13留言 作者: carotyao 2019-02-13 11:05

Fw: [心得] JUMP FORCE心得

24 看板: C_chat 47留言 作者: carotyao 2019-02-13 10:55

[心得] JUMP FORCE心得

75 看板: Playstation 158留言 作者: carotyao 2019-02-13 10:55

Re: [閒聊] 惡靈古堡2RE登場怪物 有捏內收

41 看板: Playstation 123留言 作者: carotyao 2019-02-12 22:03

Re: [新聞] Doncic一句話 簽回皇馬老朋友

17 看板: Nba 25留言 作者: carotyao 2019-02-11 19:49

台灣要拍什麼題材的殭屍片才好看阿

28 看板: Gossiping 52留言 作者: carotyao 2019-02-10 21:29

[臉書] 聯合報地勤直播講話也太大聲了XDD

8 看板: Gossiping 24留言 作者: carotyao 2019-02-10 16:27

[閒聊] rebio2並沒有更動bio2原始設定

6 看板: C_chat 23留言 作者: carotyao 2019-02-06 20:13

[閒聊] REBIO2是保留里昂設定的

1 看板: Biohazard 2留言 作者: carotyao 2019-02-06 20:12

Re: [問題] BH2R 計時器和信件小疑問

1 看板: Biohazard 9留言 作者: carotyao 2019-02-06 20:08

[閒聊] 香港Sony找鐵頭功大師兄COS里昂

30 看板: C_chat 33留言 作者: carotyao 2019-02-02 01:17

Re: [情報] 2018年NS日本數位/實體銷售比例

9 看板: Nswitch 38留言 作者: carotyao 2019-02-01 11:56

[問片] 有沒有人記得一部香港麻將鬼片

1 看板: Movie 3留言 作者: carotyao 2019-01-31 20:47

[閒聊] REBIO2白金心得

12 看板: C_chat 13留言 作者: carotyao 2019-01-29 23:40

Fw: [心得] REBIO2全成就心得

4 看板: Xbox 5留言 作者: carotyao 2019-01-29 23:32

Fw: [心得] REBIO2白金心得

28 看板: Playstation 42留言 作者: carotyao 2019-01-29 23:32

[心得] REBIO2白金心得

11 看板: Biohazard 13留言 作者: carotyao 2019-01-29 23:32

Re: [情報] 系統更新 7.0.0 (中文韓文來了)

22 看板: Nswitch 41留言 作者: carotyao 2019-01-29 17:53

Fw: [心得] Leon表關 Hardcore S+攻略

8 看板: Xbox 9留言 作者: carotyao 2019-01-29 04:02

Fw: [心得] Leon表關 Hardcore S+攻略

51 看板: Playstation 69留言 作者: carotyao 2019-01-29 04:01

[心得] Leon表關 Hardcore S+攻略

19 看板: Biohazard 21留言 作者: carotyao 2019-01-29 03:59

Fw: [心得] BIO2與REBIO刪減片段

8 看板: Playstation 16留言 作者: carotyao 2019-01-27 17:45

以上為 carotyao 的文章