PTT c1823akimo 的全部 952 篇文章

[閒聊] 東區租金、市值...

23 看板: Home-sale 45留言 作者: c1823akimo 2019-03-18 19:56

[討論] 主軸冷卻

1 看板: Mechanical 2留言 作者: c1823akimo 2019-03-17 19:52

[問卦] 看到google街景車要怎麼做?

22 看板: Gossiping 42留言 作者: c1823akimo 2019-03-15 11:08

Re: [爆卦] 惡性壟斷的香蕉市場

2 看板: Gossiping 37留言 作者: c1823akimo 2019-03-12 08:03

Re: [請益] 羽球教練的程度&收費

2 看板: Badminton 6留言 作者: c1823akimo 2019-03-10 21:04

Re: [討論] 自己開車是不是比較不會暈車?

5 看板: Car 20留言 作者: c1823akimo 2019-03-10 08:56

[分享] 下雨天起霧不開燈...

25 看板: Car 46留言 作者: c1823akimo 2019-03-09 21:28

[XD] netflix:石內卜前傳

2 看板: Joke 4留言 作者: c1823akimo 2019-03-06 17:29

[閒聊] 掏金活動不降杯是不是笨蛋?

13 看板: Clashroyale 44留言 作者: c1823akimo 2019-03-02 22:49

[問卦] 有些行人是不是白痴?

9 看板: Gossiping 26留言 作者: c1823akimo 2019-02-20 10:29

Re: [閒聊] 不透過房仲的自售心得

6 看板: Home-sale 11留言 作者: c1823akimo 2019-02-20 08:01

[問卦] 鬍鬚張好吃在哪?

1 看板: Gossiping 27留言 作者: c1823akimo 2019-02-08 21:19

[問卦] 誰說台北過年死城?

8 看板: Gossiping 17留言 作者: c1823akimo 2019-02-08 15:19

[問卦] 長輩對於中美貿易戰...

8 看板: Gossiping 38留言 作者: c1823akimo 2019-02-07 10:09

[問卦] 長輩是不是最會轉彎?

3 看板: Gossiping 10留言 作者: c1823akimo 2019-02-05 13:09

[問卦] 支持炒房嗎?

7 看板: Gossiping 30留言 作者: c1823akimo 2019-02-01 17:58

[問卦] 裁員,無薪都沒上報?

3 看板: Gossiping 33留言 作者: c1823akimo 2019-01-30 08:36

Re: [請益] 台中市區好吃的肉乾

5 看板: Taichungbun 5留言 作者: c1823akimo 2019-01-24 23:05

以上為 c1823akimo 的文章