PTT c1823akimo 的全部 919 篇文章

Re: [請益] 該相信小道消息嗎?

5 看板: Home-sale 8留言 作者: c1823akimo 2019-01-16 08:49

[討論] 這樣撞還只有財損

10 看板: Car 31留言 作者: c1823akimo 2019-01-12 07:21

[閒聊] 環中路福科路口,嚴重車禍

7 看板: Taichungbun 7留言 作者: c1823akimo 2019-01-11 13:30

Re: [問卦] 理科太太是在紅三小?

9 看板: Gossiping 38留言 作者: c1823akimo 2019-01-09 08:14

[經驗] 不推~台中小胖搬家

1 看板: Movehouse 3留言 作者: c1823akimo 2019-01-08 08:55

Re: [閒聊] 不推~台中小胖自助搬家

58 看板: Taichungbun 97留言 作者: c1823akimo 2019-01-07 22:05

Re: [請益] 臺中微笑跟勝美築選擇

23 看板: Home-sale 48留言 作者: c1823akimo 2019-01-06 22:19

[問卦] 高雄、台中的社會案件浮出...

2 看板: Gossiping 10留言 作者: c1823akimo 2019-01-06 20:08

[閒聊] 不推~台中小胖自助搬家

35 看板: Taichungbun 59留言 作者: c1823akimo 2019-01-05 10:26

[問卦] 女生存在的價值...

5 看板: Gossiping 27留言 作者: c1823akimo 2019-01-03 13:02

[問題] 洗衣機+烘衣機,品牌選擇

15 看板: E-appliance 22留言 作者: c1823akimo 2018-12-30 22:35

[問卦] 竹科的工程師要回家了?

2 看板: Gossiping 7留言 作者: c1823akimo 2018-12-30 11:28

Re: [問卦] 上班不要看為什麼要fire呱吉?

5 看板: Gossiping 14留言 作者: c1823akimo 2018-12-27 13:06

Re: [問卦] 上班不要看為什麼要fire呱吉?

18 看板: Gossiping 44留言 作者: c1823akimo 2018-12-27 10:26

[問卦] 在台中路口停紅燈被敲車窗...

17 看板: Gossiping 29留言 作者: c1823akimo 2018-12-26 12:27

Re: [請益] 大家的公司會管制偷吃飯嗎?

4 看板: Tech_job 8留言 作者: c1823akimo 2018-12-25 13:27

[閒聊] 2v2配對

5 看板: Clashroyale 22留言 作者: c1823akimo 2018-12-24 16:35

[問卦] 原來台灣以前豬肉出口那麼威?

4 看板: Gossiping 14留言 作者: c1823akimo 2018-12-22 19:34

[閒聊] 台中北屯10期

18 看板: Home-sale 29留言 作者: c1823akimo 2018-12-20 17:03

[閒聊] 不配件的房仲...

5 看板: Home-sale 15留言 作者: c1823akimo 2018-12-19 08:35

Re: [請益] 關於頭期款

4 看板: Home-sale 4留言 作者: c1823akimo 2018-12-13 09:15

[贈送] 搬家出清,園藝用品

- 看板: Taichungbun 作者: c1823akimo 2018-12-09 17:44

以上為 c1823akimo 的文章