PTT angelgirl13 的全部 2453 篇文章

[問卦] 把瀏海吹得漂漂怎麼那麼難==?

- 看板: Gossiping 15留言 作者: angelgirl13 2019-01-24 04:46

[問卦] 冬天多久洗一次澡?

-7 看板: Gossiping 11留言 作者: angelgirl13 2019-01-24 02:12

[問卦] 突然醒了欸==

25 看板: Gossiping 98留言 作者: angelgirl13 2019-01-23 05:09

[問卦] 理科太太講錯了要修正嗎?

1 看板: Gossiping 8留言 作者: angelgirl13 2019-01-22 23:42

[問卦] 你們知道什麼是限廢嗎?

2 看板: Gossiping 11留言 作者: angelgirl13 2019-01-21 23:29

[問卦] 初一媽媽不在家怎麼辦?

9 看板: Gossiping 38留言 作者: angelgirl13 2019-01-21 03:58

[問卦] 初一初二要幹嘛?

2 看板: Gossiping 18留言 作者: angelgirl13 2019-01-20 01:23

[黑特] 好累

- 看板: Hate 6留言 作者: angelgirl13 2019-01-18 00:17

[問卦] 乳頭穿環的感覺==?

-2 看板: Gossiping 16留言 作者: angelgirl13 2019-01-15 22:57

[問卦] 放假日早起要幹嘛?

- 看板: Gossiping 10留言 作者: angelgirl13 2019-01-15 08:17

[黑特] 幫我集氣

6 看板: Hate 11留言 作者: angelgirl13 2019-01-14 20:51

[問卦] 欲哭無淚的感覺?

- 看板: Gossiping 5留言 作者: angelgirl13 2019-01-14 17:39

[黑特] 胃鏡

1 看板: Hate 5留言 作者: angelgirl13 2019-01-12 21:48

[問卦] 胃鏡要照哪一種ㄚ?

18 看板: Gossiping 38留言 作者: angelgirl13 2019-01-12 19:13

[問卦] 內褲塞在嘴巴裡==?

-4 看板: Gossiping 9留言 作者: angelgirl13 2019-01-11 05:03

[問卦] 覺得熬夜好累是不是老了==

-1 看板: Gossiping 19留言 作者: angelgirl13 2019-01-10 03:37

[問卦] 下巴卡住了==(認真不嘴)

18 看板: Gossiping 33留言 作者: angelgirl13 2019-01-09 18:58

[問卦] 現在吃泡麵很過分ㄇ

4 看板: Gossiping 25留言 作者: angelgirl13 2019-01-09 05:13

Re: [問卦] 書讀不完rrrrrrr

1 看板: Gossiping 15留言 作者: angelgirl13 2019-01-08 22:06

[問卦] 舌頭破掉了QQ

- 看板: Gossiping 16留言 作者: angelgirl13 2019-01-08 20:57

Re: [問卦] 書讀不完rrrrrrr

-4 看板: Gossiping 12留言 作者: angelgirl13 2019-01-08 02:48

[問卦] 書讀不完rrrrrrr

11 看板: Gossiping 39留言 作者: angelgirl13 2019-01-08 01:06

[黑特] 我要睡ㄌ

- 看板: Hate 3留言 作者: angelgirl13 2019-01-07 02:42

[問卦] 早餐要吃什麼?

10 看板: Gossiping 46留言 作者: angelgirl13 2019-01-07 02:00

[問卦] 狗狗怎麼那麼喜歡散步?

20 看板: Gossiping 51留言 作者: angelgirl13 2019-01-06 01:50

以上為 angelgirl13 的文章