PTT alfadick 的全部 319 篇文章

[問卦] 辯論生死狀

4 看板: Gossiping 7留言 作者: alfadick 2018-07-31 00:46

[討論] 什麼時候才等得到LX10後代呢?

21 看板: Dc 36留言 作者: alfadick 2018-05-21 12:45

[請益] Seagate 兩個 HDD 災情詢問

7 看板: Pc_shopping 12留言 作者: alfadick 2018-04-20 21:04

[請益] Seagate 2TB ST2000DM006 有災情嗎

7 看板: Storage_zone 12留言 作者: alfadick 2018-04-20 20:43

[請益] SSD購買及重灌系統問題

12 看板: Pc_shopping 27留言 作者: alfadick 2018-04-13 15:24

Fw: [問卦] 112跟114理科差很多嗎?

23 看板: Graduate 44留言 作者: alfadick 2018-03-31 14:57

[問卦] 112跟114理科差很多嗎?

13 看板: Gossiping 25留言 作者: alfadick 2018-03-31 14:20

[問卦] php, django 都幾?

16 看板: Gossiping 29留言 作者: alfadick 2018-03-29 23:04

[問卦] 泰山的純水為啥那麼好喝?

40 看板: Gossiping 135留言 作者: alfadick 2018-03-29 00:55

[問卦] 數學無用論的文組也來學AI ML?

9 看板: Gossiping 21留言 作者: alfadick 2018-03-27 14:16

[問卦] 112哪個所最難洗?

-2 看板: Gossiping 42留言 作者: alfadick 2018-03-19 00:35

[問卦] 學士連續發30篇好期刊等級的論文

18 看板: Gossiping 39留言 作者: alfadick 2018-03-18 10:52

[問卦] 古代皇帝冊封的神 真的算神嗎

6 看板: Gossiping 33留言 作者: alfadick 2018-03-17 14:16

[問卦] 美國人吃過飯嗎?

6 看板: Gossiping 15留言 作者: alfadick 2018-02-20 15:32

[問卦] 哲學列入課綱會讓台灣社會變更好嗎?

57 看板: Gossiping 205留言 作者: alfadick 2018-02-15 11:37

[問卦] 送你台大理工碩 要嗎?

1 看板: Gossiping 23留言 作者: alfadick 2018-02-13 23:07

[問卦] 在標題集體嗆人會被吉嗎?

5 看板: Gossiping 19留言 作者: alfadick 2018-02-13 01:17

台灣是個靠才華跟努力就可以翻身的社會?

5 看板: Gossiping 12留言 作者: alfadick 2018-02-11 21:00

[問卦] 看到鄉民人性

- 看板: Gossiping 作者: alfadick 2017-12-28 12:35

[問卦] 缺p幣怎樣才能賺得快?

- 看板: Gossiping 13留言 作者: alfadick 2017-12-28 01:40

[問卦] 基督教跟其他宗教教義衝突嗎???

5 看板: Gossiping 13留言 作者: alfadick 2017-12-25 00:46

[問卦] 半分忠跟0秒儀

10 看板: Gossiping 28留言 作者: alfadick 2017-12-04 22:11

[問卦] 為啥長方形面積是長乘以寬???

9 看板: Gossiping 24留言 作者: alfadick 2017-12-02 23:05

[請問] 怎麼查詢現在有哪些賭盤?

2 看板: Ask 2留言 作者: alfadick 2017-11-26 21:49

以上為 alfadick 的文章