PTT a10141013 的全部 2537 篇文章

[臉書] 陳瑩

36 看板: Gossiping 58留言 作者: a10141013 2018-12-12 00:06

[臉書] 誰摔死了李新-直播

332 看板: Gossiping 373留言 作者: a10141013 2018-12-11 21:02

[問卦] 噓文的人都有好好反省自己嗎?

-10 看板: Gossiping 12留言 作者: a10141013 2018-12-10 20:25

[新聞] 全台瘋韓流 高雄準備發啦

-4 看板: Gossiping 23留言 作者: a10141013 2018-12-10 15:43

[問卦] 四叉貓是不是最有風度公眾人物?

3 看板: Gossiping 31留言 作者: a10141013 2018-12-10 14:41

[問卦] 有人單身還花1500辦好市多卡嗎?

21 看板: Gossiping 49留言 作者: a10141013 2018-12-09 22:02

[新聞] 中國大追稅開鍘 衝擊40萬台幹

22 看板: Gossiping 32留言 作者: a10141013 2018-12-09 00:19

[問卦] 公投將噓文列入社會秩序維護法

-14 看板: Gossiping 16留言 作者: a10141013 2018-12-08 08:44

[新聞] 羅智強:我是中國人 中國是中華民國

-55 看板: Gossiping 112留言 作者: a10141013 2018-12-08 04:21

[問卦] 最近大家都有加碼台股嗎?

-2 看板: Gossiping 12留言 作者: a10141013 2018-12-07 15:26

[問卦] 豆導犯下性侵 你我都推了一把

-18 看板: Gossiping 44留言 作者: a10141013 2018-12-06 21:06

[爆卦] 比特幣崩潰中,只剩3772

52 看板: Gossiping 81留言 作者: a10141013 2018-12-06 08:30

[問卦] 精液跟乳液兩者如何區分?

3 看板: Gossiping 26留言 作者: a10141013 2018-12-05 20:01

[問卦] 發了大財,應該先做什麼?

6 看板: Gossiping 23留言 作者: a10141013 2018-12-05 16:45

[爆卦] 裕隆股價大漲5%

30 看板: Gossiping 51留言 作者: a10141013 2018-12-05 13:43

以上為 a10141013 的文章