PTT WeiKitten 的全部 2642 篇文章

[新聞] 從腳底打開心靈 吳神父救人49年

10 看板: Gossiping 13留言 作者: WeiKitten 2019-02-17 08:38

[討論] 蔡正元FB---你們太陽真噁心!!!

23 看板: Hatepolitics 73留言 作者: WeiKitten 2019-02-17 00:05

[臉書] 農委會

5 看板: Gossiping 21留言 作者: WeiKitten 2019-02-16 10:24

[臉書] 王定宇 02/15

-7 看板: Gossiping 11留言 作者: WeiKitten 2019-02-15 19:18

[情報] 古惑仔2209 韓賓怒轟陳浩南

22 看板: Hk_comics 28留言 作者: WeiKitten 2019-02-14 17:25

[臉書] 連勝文 02/14

16 看板: Gossiping 36留言 作者: WeiKitten 2019-02-14 10:55

以上為 WeiKitten 的文章