PTT Teng0615 的全部 817 篇文章

[問卦] 中國有牆是不是德政?

14 看板: Gossiping 22留言 作者: Teng0615 2019-03-20 13:32

Re: [閒聊] 中央銀行呼籲民眾愛護新台幣

18 看板: C_chat 38留言 作者: Teng0615 2019-03-18 14:50

[新聞] 韓國瑜:高雄少個停747的機場

-59 看板: Kaohsiung 225留言 作者: Teng0615 2019-03-18 09:34

[問卦] 請問鴻海簽這張紙有誠意嗎?

- 看板: Gossiping 2留言 作者: Teng0615 2019-03-17 17:12

[問卦] 25坪三房怎麼住人?

-6 看板: Gossiping 18留言 作者: Teng0615 2019-03-16 16:44

Re: [臉書] 中華民國財政部

2 看板: Gossiping 6留言 作者: Teng0615 2019-03-16 16:27

[實況] HEAT VS BUCK

3 看板: Miamiheat 7留言 作者: Teng0615 2019-03-16 09:03

[閒聊] Derrick Jones 流星灌籃

6 看板: Miamiheat 6留言 作者: Teng0615 2019-03-11 11:06

[實況] MIA VS CAV

4 看板: Miamiheat 4留言 作者: Teng0615 2019-03-09 09:39

[宣傳] 公視-台灣金頌 浩子+乱彈阿翔

12 看板: Tw_entertain 13留言 作者: Teng0615 2019-03-07 17:35

Re: [臉書] 陳吉仲FB

-5 看板: Gossiping 11留言 作者: Teng0615 2019-03-07 17:25

以上為 Teng0615 的文章