PTT GUANGLEI 的全部 380 篇文章

[問卦] 金城武到底哪裡輸AKIRA(有圖)

11 看板: Gossiping 31留言 作者: GUANGLEI 2019-06-08 08:10

[問題] 悉達多悟道的詳細過程

7 看板: Buddha 72留言 作者: GUANGLEI 2019-06-01 19:34

[問題]釋迦佛說法沒麥克風怎麼辦?

8 看板: Buddha 34留言 作者: GUANGLEI 2019-06-01 19:22

Re: [問卦] 女生身高169算如何?

4 看板: Gossiping 16留言 作者: GUANGLEI 2019-05-28 20:37

[問卦] 搭電梯都會聽到夠淫蕩的八卦

-4 看板: Gossiping 11留言 作者: GUANGLEI 2019-05-28 20:29

[問卦] 要怎麼認識會抽菸的女生

1 看板: Gossiping 20留言 作者: GUANGLEI 2019-05-27 14:03

[問卦] 機器可以完全取代藥師嗎?

25 看板: Gossiping 187留言 作者: GUANGLEI 2019-05-25 21:42

[問題] ACER 5750G的Fn鍵無反應

5 看板: Notebook 8留言 作者: GUANGLEI 2019-05-23 22:09

[問題] iPhone XS與MAX 黑色邊框還會掉漆嗎?

9 看板: Ios 19留言 作者: GUANGLEI 2019-05-23 18:44

[煩耶] 鬼天氣

- 看板: Hate 作者: GUANGLEI 2019-05-22 17:48

[問卦] 圖書館是不是怪人集散地?

11 看板: Gossiping 47留言 作者: GUANGLEI 2019-05-22 17:44

[問題] 想問一間佛寺在哪裡

2 看板: Buddha 3留言 作者: GUANGLEI 2019-05-22 11:59

Re: [問卦] 跟妹妹一起睡覺會懷孕嗎

1 看板: Gossiping 4留言 作者: GUANGLEI 2019-05-04 20:27

Re: [問卦] 是不是挑女友要挑會翻白眼的

1 看板: Gossiping 9留言 作者: GUANGLEI 2019-05-04 20:04

[問卦] 打籃球為什麼一直喊瘦瘦瘦瘦瘦

6 看板: Gossiping 15留言 作者: GUANGLEI 2019-05-04 19:39

[閒聊]

13 看板: Aves 16留言 作者: GUANGLEI 2019-05-03 23:15

[麥書] 關於OFFICE FOR MAC的問題

19 看板: Mac 41留言 作者: GUANGLEI 2019-05-03 22:49

Re: [問卦] 呼叫宗教先知跟神佛的時機

2 看板: Gossiping 3留言 作者: GUANGLEI 2019-05-03 18:34

Re: [問卦] 串炸點什麼才內行??

1 看板: Gossiping 3留言 作者: GUANGLEI 2019-05-03 18:19

Re: [問卦] 30多歲去考醫學院還來得及嗎

6 看板: Gossiping 12留言 作者: GUANGLEI 2019-05-03 06:43

Re: [問卦] 要放生還是要繼續啊?

3 看板: Gossiping 3留言 作者: GUANGLEI 2019-05-03 06:31

[煩耶] 幹

- 看板: Hate 作者: GUANGLEI 2019-05-02 22:38

以上為 GUANGLEI 的文章