PTT GUANGLEI 的全部 272 篇文章

[問卦] 這隻蚊子要怎麼處理?有圖

- 看板: Gossiping 21留言 作者: GUANGLEI 2019-01-15 08:29

[問卦] 辣椒的臺語

14 看板: Gossiping 25留言 作者: GUANGLEI 2019-01-14 10:19

[問卦] 星巴克店員寫的字

-1 看板: Gossiping 16留言 作者: GUANGLEI 2019-01-13 17:30

[問題] 201812/5換電池 今天健康度剩98%

28 看板: Ios 98留言 作者: GUANGLEI 2019-01-11 18:47

[問卦] 不是因爲寂莫才想你

-3 看板: Gossiping 8留言 作者: GUANGLEI 2019-01-11 09:58

[問卦] 正妹上完廁所,我接著進去尿尿

8 看板: Gossiping 36留言 作者: GUANGLEI 2019-01-10 15:48

[問卦] 星巴克這個貼紙是?

8 看板: Gossiping 13留言 作者: GUANGLEI 2019-01-10 09:33

[問卦] 有沒有跨年去哪的卦

3 看板: Gossiping 12留言 作者: GUANGLEI 2019-01-09 15:50

[問卦] 女生被男生噴在裡面

10 看板: Gossiping 18留言 作者: GUANGLEI 2019-01-08 15:55

[問卦] 這是店員忘了拆嗎?

3 看板: Gossiping 13留言 作者: GUANGLEI 2019-01-07 23:22

[問卦] 為什麼要生小孩讓他來受苦

3 看板: Gossiping 9留言 作者: GUANGLEI 2019-01-07 15:35

Re: [問卦] 為什麼牛奶保存期限那麼短

2 看板: Gossiping 6留言 作者: GUANGLEI 2019-01-03 11:02

Re: [問卦] 手好冰要摸哪裡取暖?

-1 看板: Gossiping 9留言 作者: GUANGLEI 2019-01-03 09:28

[問卦] 吃蚵仔幹女人

-2 看板: Gossiping 25留言 作者: GUANGLEI 2019-01-02 14:12

[問卦] 有沒有陰唇外翻的掛?

-5 看板: Gossiping 23留言 作者: GUANGLEI 2019-01-02 13:09

[問卦] 喝飲料喝很快

8 看板: Gossiping 26留言 作者: GUANGLEI 2019-01-01 20:46

轉讓 單罐 K牌5% 幕斯 2019/04限

- 看板: Hair_loss 作者: GUANGLEI 2019-01-01 12:38

[問卦] 有沒有人晚上去太魯閣的

4 看板: Gossiping 8留言 作者: GUANGLEI 2018-12-27 17:42

[問卦] 外國女孩的屁股比較大?

6 看板: Gossiping 17留言 作者: GUANGLEI 2018-12-25 20:49

Re: [問卦] 為何佛經那麼多本

5 看板: Gossiping 7留言 作者: GUANGLEI 2018-12-24 23:41

[問卦] 機車要怎麼發動?

5 看板: Gossiping 12留言 作者: GUANGLEI 2018-12-23 20:29

[問卦] 坐地能吸土

4 看板: Gossiping 9留言 作者: GUANGLEI 2018-12-22 20:03

[問卦] 握拳頭的方式

2 看板: Gossiping 3留言 作者: GUANGLEI 2018-12-04 16:13

[經驗] 女友的兩則經驗 極微飄

64 看板: Marvel 83留言 作者: GUANGLEI 2018-12-03 22:22

[問卦] 怎麼下載youtube上直播的影片

-4 看板: Gossiping 17留言 作者: GUANGLEI 2018-12-02 11:37

[心得] 吃藥加擦藥分享圖

12 看板: Hair_loss 23留言 作者: GUANGLEI 2018-11-30 10:34

以上為 GUANGLEI 的文章