PTT Finarfin 的全部 107 篇文章

Re: [心得] 獄門島 長谷川博己版

3 看板: Japandrama 10留言 作者: Finarfin 2016-12-20 15:58

[心得] 百年物語

9 看板: Japandrama 12留言 作者: Finarfin 2016-11-30 22:32

[問題] 貴船神社

26 看板: Japan_travel 39留言 作者: Finarfin 2016-04-23 09:47

[連結] 德國google首頁

32 看板: Worldcup 38留言 作者: Finarfin 2014-07-09 07:30

[情報] 今晚柏林愛樂 台北有戶外轉撥

5 看板: Clmusic 17留言 作者: Finarfin 2013-11-08 10:01

Re: [閒聊] 有多少女生被母親嫉妒刁難的?

13 看板: Pay_home 26留言 作者: Finarfin 2010-07-20 10:01

[閒聊] 有多少女生被母親嫉妒刁難的?

10 看板: Pay_home 52留言 作者: Finarfin 2010-06-15 12:45

[問題] 有人裝了KAV2010後無法燒錄cd-r?

- 看板: Antivirus 7留言 作者: Finarfin 2010-01-10 23:20

Re: [問題] Interlude 間奏曲 ?

2 看板: C_question 5留言 作者: Finarfin 2009-07-12 08:15

[徵求] 金色琴弦 & Ghost Hunt動畫

- 看板: Acg-ex 作者: Finarfin 2008-05-28 23:12

[情報] 自由時報漢堡王優惠卷

- 看板: Fastfood 作者: Finarfin 2007-08-24 06:59

[情報] 自由時報漢堡王優惠卷

6 看板: Fastfood 8留言 作者: Finarfin 2007-07-20 07:17

Re: [爆彈] 其實不確定這算不算...

13 看板: Harrypotter 16留言 作者: Finarfin 2007-07-19 01:03

Re: 這讓你想到了....

1 看板: Junji-ito 1留言 作者: Finarfin 2007-07-01 11:54

[情報] 自由時報優惠卷 - 漢堡王

- 看板: Fastfood 作者: Finarfin 2007-06-21 08:38

[情報] 自由時報頂呱呱折價卷

- 看板: Fastfood 作者: Finarfin 2007-05-10 08:47

Re: [閒聊] 雪靈傳說殺人事件 10

3 看板: Kindaichi_q 4留言 作者: Finarfin 2007-03-29 11:15

[情報] 自由時報 - 頂呱呱優惠卷

3 看板: Fastfood 5留言 作者: Finarfin 2007-03-22 19:32

[徵書]多益用書

- 看板: Learnyf 作者: Finarfin 2007-02-03 00:03

恭喜

- 看板: Africa 作者: Finarfin 2007-02-02 00:10

恭喜開版

- 看板: Germany 作者: Finarfin 2007-01-12 00:37

[疑惑] Microsoft的自動更新

1 看板: Ladies_digi 1留言 作者: Finarfin 2006-10-12 20:53

Re: [閒聊] Blood+

- 看板: Animax 3留言 作者: Finarfin 2006-10-01 22:15

Re: [閒聊] 御伽草子

3 看板: Animax 3留言 作者: Finarfin 2006-08-17 22:06

[徵求] 聖槍修女最後一集(第24集)

- 看板: Acg-ex 1留言 作者: Finarfin 2006-08-10 20:15

[白目]

- 看板: Hate 作者: Finarfin 2006-07-09 11:24

[求詞] 俠盜羅賓漢的OP ED

- 看板: Ac_music 作者: Finarfin 2006-07-07 19:40

[求詞] 一騎當千

- 看板: Ac_music 作者: Finarfin 2006-06-29 11:07

以上為 Finarfin 的文章