PTT AYUMIX 的全部 71 篇文章

[請問] 如何讓好友看不到我按別人讚(臉書)

1 看板: Ask 6留言 作者: AYUMIX 2014-08-12 22:26

[問題] 是否有類似app protector的app

- 看板: Iphone 作者: AYUMIX 2013-02-18 21:16

Fw: [情報] 第一興商 2011年卡拉OK綜合榜

15 看板: Ayu 18留言 作者: AYUMIX 2011-12-01 20:42

[閒聊] Dearest~HEAVEN~CAROLS~Together When...

29 看板: Ayu 37留言 作者: AYUMIX 2011-10-02 22:41

[討論] 手機無法打回台灣

3 看板: Workinchina 4留言 作者: AYUMIX 2011-02-20 17:09

[閒聊] 不知何時聖誕節

20 看板: Ayu 23留言 作者: AYUMIX 2010-12-25 00:15

[閒聊] do it again

88 看板: Ayu 118留言 作者: AYUMIX 2010-12-15 00:21

[問題] 一個月有兩個扣款日期

- 看板: Fund 2留言 作者: AYUMIX 2010-11-21 09:17

Re: [問題] ZARA的價位等級在哪?

6 看板: Fashion 12留言 作者: AYUMIX 2010-10-03 11:25

[情報] 甜蜜季節之最後天使 全曲試聽

123 看板: Ayu 158留言 作者: AYUMIX 2010-09-25 22:59

[請益] 怎麼查seagate的保固日期

4 看板: Storage_zone 7留言 作者: AYUMIX 2010-08-06 23:07

[情報]「MOON」非官方instrumental版

2 看板: Ayu 4留言 作者: AYUMIX 2010-06-14 14:31

Re: [文法] 請問一個句子的文法

1 看板: Eng-class 1留言 作者: AYUMIX 2010-05-08 16:43

Re: [情報] PS 內褲 09系列買一送一!!

2 看板: Mancare 4留言 作者: AYUMIX 2010-02-16 23:24

[閒聊] 哪支MV最悲

33 看板: Ayu 38留言 作者: AYUMIX 2009-12-13 23:02

[閒聊] Days + Sunrise 混音

9 看板: Ayu 11留言 作者: AYUMIX 2009-12-06 23:21

[閒聊] rollin' + Sparkle 線上看

24 看板: Ayu 35留言 作者: AYUMIX 2009-11-30 22:59

Re: [討論] 這些算抄襲嗎?

25 看板: J-popstation 50留言 作者: AYUMIX 2009-11-19 22:25

[轉錄][新聞] 虫老原友里 年曆美女五連霸

20 看板: Ayu 33留言 作者: AYUMIX 2009-11-19 13:21

[閒聊] FYI 跳熱舞

10 看板: Utada 14留言 作者: AYUMIX 2009-11-08 22:56

[推薦] I am... (Huge Fairy tAle mix)

15 看板: Ayu 19留言 作者: AYUMIX 2009-11-08 20:36

Re: [閒聊] 跳舞機跳 Mirrorcle World

20 看板: Ayu 24留言 作者: AYUMIX 2009-11-06 00:59

[秋爽] 濱崎步 / Voyage

14 看板: J-popstation 21留言 作者: AYUMIX 2009-10-03 23:32

[閒聊] 超好笑的Sunset

7 看板: Ayu 10留言 作者: AYUMIX 2009-09-13 18:19

Re: [日榜] 「Sunrise/Sunset ~LOVE is ALL~」o …

5 看板: Ayu 13留言 作者: AYUMIX 2009-08-30 00:03

[閒聊] Dandy Daddy? 收視率

4 看板: Ayu 7留言 作者: AYUMIX 2009-07-20 16:13

Re: [閒聊] 鋼琴兄弟又新增了

2 看板: Ayu 3留言 作者: AYUMIX 2009-07-16 01:50

[問題] "ARMY"logo的T

12 看板: Street_style 20留言 作者: AYUMIX 2009-07-07 00:15

以上為 AYUMIX 的文章